Til Folkevalgte Politikere

Andre som ønsker å dele dette skrivet kan kopiere

del 1 inn i en mail og sende til dine folkevalgte.

PS 700 000 har "signert" strømopprøret 

KUN 20 000 har signert for barnas fremtid !

DIGITAL ID / Vaksinasjonspass - Konsekvensene

KLIKK PÅ TEKSTENE FOR MER
Høringsnotat - forlengelse av reglene om koronasertifikat. 11.02.2022 Helse- og omsorgsdepartementet foreslår i dette høringsnotatet å forlenge virketiden for de midlertidige bestemmelsene om koronasertifikat i lov 5. august 1994 nr. 55 om vern mot smittsomme sykdommer (smittevernloven) kapittel 4A til 30. juni 2023. Departementet foreslår også en justering av ordlyden i den midlertidige forskriftshjemmelen for regler om koronasertifikat § 4A-2 andre ledd. Endringen skal presisere forholdet mellom § 4A-2 og lovens regler om smitteverntiltak, ved å tydeliggjøre skillet mellom avgrensning av smitteverntiltak og bruk av koronasertifikat som dokumentasjon. Høringsfrist: 04.03.2022


WHO vil ha totalitær kontroll over din helse. Verdens Helseorganisasjon (WHO) forbereder nå en internasjonal pandemigrunnlov som skal erstatte dagens norske Grunnlov. Hensikten er å utarbeide en felles beredskapsplan og strategi for WHOs 194 medlemsland når en ny pandemi oppstår. Det er WHO selv om bestemmer hva som skal defineres som en pandemi. 


EU-agenten Jonas Gahr Støre innfører apartheid, tvangsvaksinering og oppsigelser. Det er nesten så man ikke tror det er mulig men den som sover i timen nå vil snart våkne opp i det mest ekstreme totalitære regime Norge noen sinne har sett. Så alvorlig er det!


Vaksinetvang truer menneskeverdet. «Vaksineskeptikerne» blir mistenkeliggjort og til dels hetset. Nå som risikogruppene er vaksinert, og 90% av befolkningen har latt seg vaksinere, burde det være akseptabelt at et lite mindretall ikke ønsker vaksine.


Viktig høring om coronapass! Alle restriksjoner og de fleste tiltak har nå blitt lettet på. Men tro ikke at kampen for frihet og et normalt liv er over av den grunn. 


Historisk høring med kort svarfrist: ja eller nei til totalitært styre


Nytt coronapass – «fullvaksinerte» kan miste jobben, barn kan tvangsvaksineres. De som tror at pandemien er over nå er rett og slett ekstremt naive. Myndighetene SKAL innføre coronapass, eller rettere sagt et lydighetspass, og det hjelper ikke om du har tatt 3 vaksiner, for de vaksinene du har tatt og gyldigheten av dem er tidsbegrenset, slik at du hele tiden må ta nye uprøvde og eksperimentelle vaksiner for at du skal være fullvaksinert. Dvs at hvis man ikke har tatt ei boosterdose da er man å regne som uvaksinert.

 

Norsk koronasertifikat i dag – apartheid i morgen. Forslaget, som er lagt frem av regjeringen ved Helse- og Sosial departementet gjør oss skremt, eitrende forbannet og vantro. Dette er tiltak som ikke har noe å gjøre i et fritt og demokratisk land som Norge.


Koronasertifikat – nei takk! - Partiet De Kristne


Simon Friis Larsen, KRF politiker forteller bl.a hvorfor vaksine pass er en dårlig ide.


Høringsnotat om forlengelse av koronasertifikat med skremmende detaljer. Tvangsvaksinering. Tvungen isolasjon. Krav om vaksinasjon for små barn. Smittevern foran menneskerettigheter. Vaksinepass i utelivet. Uvaksinerte kan fratas lønn og få sparken.


5 friheter koronasertifikatet tar fra deg. Uansett hvor effektivt koronasertifikatet er, vil det være et svært inngripende tiltak i vanlige folks liv. Mange blir nå diskriminert på grunn av private helsevalg som de har gjort av forskjellige årsaker, og for sin egen del. Koronasertifikatet kan true den friheten vi tar for gitt.


Høringssvar om koronapass – åpent brev til Regjeringen og Stortinget. Regjeringen utreder koronapass. Noen konsekvenser dersom det blir innført: Tvangsvaksinering. Isolering. Du kan miste jobben. Også du som ikke tar boostere.


Høringssvar om koronasertifikat til Regjeringen og Stortinget. Regjeringen utreder koronasertifikat. Mulige konsekvenser dersom det blir innført. Tvangsvaksinering. Isolering. Du kan miste jobben. Også du som ikke tar boostere.

Jørgen Heier, advokat.


ALT HANDLER OM PASSET NÅ. Her er vises en samling av gode Facebook-innlegg og høringssvar.


Koronasertifikatet er ingen gylden middelvei.  16.01.2022


1,6 millioner nordmenn kan bli utestengt. Norge har en gyllen mulighet til å gå foran som en demokratisk rettstat, ved å skrinlegge både pandemi og koronasertifikat én gang for alle. 1,6 millioner nordmenn risikerer å bli stilt på siden av samfunnet ved lovforslagene, skriver artikkelforfatteren i sitt «doble» høringssvar. Av adv.Jørgen Heier


Med innføringen av et digitalt "Vaksinepass" underlagt The New World Order's Social Credit System vil du bli konstant overvåket og dine tilmålte rettigheter vil bli målt i poeng. Friheten din som selvstendig og fritt menneske vil være helt avhengig av hva en liten Elite mener du er verdt. Vil du det for dine barn ? Er det din tause støtte du vil bli husket for ? Om ikke, så send inn svar på høringsnotatet. Det holder å svare med NEI. DETTE AKSEPTERER JEG IKKE.


Dr. med. Torkel Snellingen: – Når jeg ser på effektanalyser av disse produktene, så kan jeg ikke kalle dem vaksiner. At unge får så alvorlige bivirkninger er totalt uakseptabelt, stopp dette nå!


Dr. Charles Hoffe, Family Physician in British Columbia. Har praktisert i 28 år med en liten landsens praksis med 2000 mennesker og er skrekkslagen over hva "vaksinene" har gjort med hans pasienter. Han er blitt truet, straffet og forfulgt av vaksineinteressenter og myndigheter for sin forbrytelse som kun er å være vaksinerealist. Og han ble sparket fra stillingen for å opplyse om naturlig immunitet. VIDEOEN gir et sterkt vitnesbyrd om hva som nå skjer. Akkurat nå. Over hele den vestlige verden.


Støre-regjeringen forsøker nå å tvinge vaksine og koronasertifikat på befolkningen — vil nordmenn sette ned foten? Jeg beklager hvis dette skulle ødelegge feiringa til alle dere som nå er sjeleglade over at koronarestriksjonene har blitt (nesten) opphevet. Opphevingen er trolig bare en puslebrikke i dette store psykologiske spillet som har til hensikt å innføre koronasertifikat og få flest mulig av oss vaksinert. Her er det viktig å vite at restriksjonene vi allerede har vært gjennom representerer brudd på norsk grunnlov. Slå den: vi har en regjering som ikke tar hensyn til de aller mest grunnleggende lover, og det betyr at forbrytere nå leder landet!


Tror du "Koronapasset" blir annerledes enn i Italia og Litauen tar du grusomt feil.


Hvis du er mot forslaget om å forlenge tiltakene og koronapass.Her er et eksempel på høringssvar.


TIL DERE SOM FORTSATT IKKE HAR SKJØNT KONSEKVENSENE AV KORONAPASSET


Hvorfor vil World Economic Forum tvinge gjennom vaksinepassene? Sjefredaktør Pål Steigan om hvorfor vil World Economic Forum tvinge gjennom vaksinepassene, og hvilken rolle Støre, Solberg og Stoltenberg fyller.


Freedom Convoy Truth by Dr. Daniel Nagase "Taxation Slavery". Et skremmende Scenario som skjer akkurat nå. DETTE ER DEN FORFERDELIGE SANNHETEN.


ID2020 og partnere lanserer program for å gi digital ID med vaksiner


The Conspiracy of the Elite against the rest of us. Yes, there is a conspiracy. It is a conspiracy of the elite against the rest of us. It has been in operation for years.


JEG ER BLITT LURT!


All Member States of the WHO European Region are committed to protecting their populations from vaccine-preventable diseases. The European Vaccine Action Plan 2015-2020 translates this commitment into a set of goals and short-term targets to be achieved by every country over the coming 5 years.


Noen spørsmål om koronahysteriet


Bråttom med EU:s eID-plånbok. EU-kommissionen har föreslagit att en e-identitetsplånbok införs som ett obligatorium i unionen 06.02.2022


EU-förslag om digitala plånböcker. En digital plånbok kan i framtiden göra det möjligt att visa upp körkort eller utbildningsmeriter digitalt inom hela EU. Det är visionen i det förslag som EU-kommissionen lagt om digital plånbok. DIGG har analyserat EU-kommissionens förslag i en rapport till regeringen.


Digital plånbok. Användare av digitala plånböcker ska kunna dela med sig av information om vem de är och vad de får göra, exempelvis ska de kunna visa upp sin ålder, sina utbildningsmeriter eller sitt digitala körkort.Covidkultens siste dager. Mange signaler fra verden rundt tyder nå på at "narrativet" mht. Covid er i ferd med å falle sammen. I det lange løp er det umulig skjule sannheten med løgner. Det er nå for mange som vet. Og de er umulig å stoppe.


DEBATT: ”Diskriminering genom vaccinationsbevis – vad kan vi lära oss från Balkan?”


Propagandaen for å demonisere de uvaksinerte får fart og blir styrt av bedrifts- og statlige medier, regjerings- og næringslivsledere, helsemyndigheter og skrikende fanatikere på sosiale medier. Snart vil vi gå under presset for å motta vaksinen. Hvis vi ikke gjør det, vil vi bli behandlet av samfunnet som et virus som er mye verre enn plaketten. Samfunnet vil ikke tillate deg å gå ut av hjemmet ditt. Kommentarer: Hvorfor faller tilsynelatende friske mennesker plutselig om og dør, etter at de har fått vaksinen?


Kjetil Tveit. ALT HANDLER OM PASSET NÅ. 03.01.2022


I 2014 startet WHO sin plan om helsepass, den skulle gjennomføres uansett kostnad. Ingen tvil om at WHO, allerede i 2014, hadde store planer om tvunget helsepass for alle innbyggerne i Europa. Dette helse-passet til WHO skulle gjøre det mulig å åvervåke og kontrollere alle de uvaksinerte til en hver tid. I dette helsepasset var det ingen tanker om ulovlig overvåkning eller at det skulle være rom for et fritt helsevalg. Andre demokratiske rettigheter ble heller ikke tatt hensyn til. I deres egen video fremføres et budskap om vaksiner med deres fantastiske resultater, og at den virkningen tydeligvis er den eneste veien til helbredelse.


Coronavirus: Commission proposes to extend the EU Digital COVID Certificate by one year. EU-kommisjonen begynner å vakle....
KOSTNADER OG KONSEKVENSER:


Doc-TV LIVE 03.02.2022 Makten tviholder på løgner som rakner. Studien fra Johns Hopkins-universitetet som viser at menneskelig kostbare korona­nedstengninger ikke reddet mange liv, burde ha vært førsteside­stoff verden rundt. Men sannheten er farlig for makten som lever på løgner. Det gjelder skikkelser som Anthony Fauci, som påberoper seg vitenskapelig ufeilbarlighet, men også medier som har løpt hans ærend.


Så mye har pandemien kostet. Enorme kostnader, underskudd i statsbudsjettet og advarsel til fremtidige generasjoner. 24.01.2022


Norad: Pandemien har sendt ekstrem fattigdom til værs. 24.01.2022


Tall fra IMF viser at lockdownpolitikken har vært en katastrofe uten sidestykke for ungdommen

VIKTIG Å GI KLART SVAR I RUBRIKKEN - BLANKT SVAR KAN BLI AVVIST

Free Website Hit Counter
Free website hit counter