THE GREAT RESET & THE NEW WORLD ORDER

A timeline of the Great Reset agenda: from foundation to Event 201 and the pandemic of 2020.  En realitetsbeskrivelse med VIDEO-underlag.


NEW WORLD ORDER....OG FRI OSS FRA DET ONDE....«In 2030 you will own nothing and be happy». Klaus M. Schwab – leder World Economic Forum


Who is Klaus Schwab? The ‘Great Reset’ is no conspiracy theory


KLAUS SIER AT LIVENE VÅRE VIL BLI FULLSTENDIG PÅVIRKET, DET VIL KOMME SOM EN TSUNAMI, DET VI VIL SE ER ALT INTEGRERT I ET ØKOSYSTEM SOM DRIVES AV STOR TEKNOLOGI SOM IKKE BARE ER DIGITAL, MEN OGSÅ FYSISK OG BIOLOGISK PÅ GRUNN AV NANOTEKNOLOGI, VÅR IDENTITET VIL BLI FULLSTENDIG ENDRET. Vi vil bo i smarte byer med smarte regjeringer som alle er drevet av data, hver bransje vil bli digitalisert og må endre forretningsmodellene sine, og selvfølgelig vil det være jobbtap.


I DETTE KORTE KLIPPET SIER KLAUS SCHWAB AT DEN FJERDE INDUSTRIELLE REVOLUSJONEN VIL ENDRE HVA DET VIL SI Å VÆRE MENNESKE, OG BRUKER GENREDIGERING SOM ETT EKSEMPEL. Han erkjenner at det vil reise etiske og juridiske implikasjoner, men han vil være forberedt på det fordi dette vil bli funnet ut i Davos.


VÅR NYLIG SELVVALGTE GLOBALE DIKTATOR KLAUS SCHWAB SIER AT VI MÅ FORBEREDE OSS PÅ DEN NYE VERDEN. Han og interessentene har alle løsningene spesielt på gjelden på 10 billioner dollar vi har samlet globalt siden krisen begynte og alt annet som vil omfatte:Et globalt system - The Great Reset - Global Citizenship - en digitalisert verden inkludert en grønn økonomi, digital utdanning og sier at alle bransjer som er avhengige av fysiske interaksjoner, vil ha vanskeligheter med å overleve. Men det er alt til de neste generasjonene fordel. Klaus sier også at flertallet blir glade. Og at den neste «krisen» blir klimaendringer.(2021)


"DET VI ER VELDIG STOLTE AV, ER AT VI TRENGER INN I KABINETTENE TIL LAND MED VÅRE WEF YOUNG GLOBAL LEADERS ... SOM TRUDEAU". Klaus Schwab snakker om sitt Young Global Leaders Program som han skapte og urovekkende skryter av hvordan studentene i dette har infiltrert regjeringer som Canada, Argentina og Frankrike, han sier at minst halvparten av skapene er 'Young Global Leaders' og går på å kalle det et selskap som har en enorm innvirkning, og at i tillegg til dette er det også nå 'Global Shapers' i 450 byer rundt om i verden. Dette klippet er fra 21 september 2017 - Harvard Kennedy's School of Politics


DETTE ER DEN PERSONVERNLØSE, FRIHETSLØSE SMARTBYEN I 2030 ELITEN SER UT TIL Å TRO AT VI VIL VÆRE TAKKNEMLIGE FOR. "VELKOMMEN TIL 2030. JEG EIER INGENTING, HAR IKKE NOE PRIVATLIV, OG LIVET HAR ALDRI VÆRT BEDRE" - Verdens økonomiske forums WEF’s Danske Ida Auken fremmer at den generelle befolkningen skal eie absolutt ingenting. En rapport fra Truth Stream Media.Det største partiet på Det Norske Storting er Europabevegelsen som konstituerte seg selv i Stortingsbygningen den 7.mai 1969. Nå aktiv med 142 medlemmer, altså «Våre politikere» og Norges svar på «THE DEEP STATE». Europabevegelsens Norske avdeling ble etablert allerede 30. mai 1949. Altså rett etter WW2. Og nå underlagt WEF som har overtatt FN, og EU. De har overnasjonal styring og Globalisme som sitt mål. Norge ble registrert som et Korporativ (selskap) i 1995. Og alle selskap har en eier og et styre. Vi tror vi lever i et demokrati, mens målet er å destabilisere for å "bygge noe nytt".


De benytter ALLE MIDLER (Klima & Epidemi) for å nå sitt mål som er:


The Great Reset

og innføringen av

The New World Order


Pandemien og Klimakrisen er...... BARE ET MIDDEL.


Om både vaksinerte og uvaksinerte ikke nå hever blikket og innser hva som åpenlyst er fakta og reiser seg i massiv protest mot det kommende regime, vil de onde kreftene som nå herjer ta over ditt liv som ingen annen kraft har gjort med menneskeheten siden kristendommens oppstandelse. Det gjelder deg, dine barn, og barnebarn. Du som nå hadde en mulighet, vil for alltid stå igjen som en sviker mot det frie mennesket.


Om Staten, vår opprinnelige Stat, den Staten som ble grunnlagt av Folket og var av og for Folket ville det samme Folkets beste, så ville de opplyst og informert om alt hva de nå skjuler og gjemmer for Folket. De ville gitt Folket et informativt valg. De ville gitt alle mulige helsemessige råd for forebygging av sykdom. 

 

Staten og Myndighetene gjør ikke det. For Staten er stjålet fra Folket. Staten består av lydige Byråkrater som følger ordrer, gjennomsyret og uansvarliggjort fra Kongehuset og nedover. Det er byråkratiets oppbygning og bevisste natur det.

 

Det er altså opplagt at den korporative Staten Norge ikke styres av og for Folket. Staten Norge lyder nå andres ordrer. Og de følger opp. Samstemt og samtidig som når den første Lockdown ble iverksatt som en koordinert aksjon. Hvor flere lands beslutningsgrunnlag ble slettet, samtidig. Det krevde organisert og planlagt koordinering.

 

Og planleggingen og planene er åpenlyse og synlige for hvem som helst. De ligger åpent på Internett og Digitale Medier. Eliten bryr seg ikke med å gjemme unna lenger. De har oppnådd hva de ville. Bevisene for at de har klart det er de uvitende og godtroende Ny-Fascistenes uniform og kjennemerke. Munnbindet.

 

Dette hverken kan eller vil stoppes om ikke den våkne del av befolkningen reiser seg mot tyranniet. Kun Folket selv kan gjøre noe. Kun Folket kan ta tilbake sin rettmessighet. Og da må dagens Politikere kastes. Det hjelper ikke med valg. De er alle like korrupte. De er alle Globalister. De selger ut våre verdier som det er deres egne verdier. Norge er blitt en handelsvare og Folket er Elitens slaver.


De få 300, The 0,00004% Community, de rikeste familiene i Verden har nå tatt over og kontrollerer alle verdikjedene. Også inkludert Den Norske Kongefamilien. Her Kronprins Haakon. Og de vil nå ta full kontroll over deg. Du skal kontrolleres og styres. De er de nye Godseierne, og du skal være deres ressurs. Du får hverken lov eller tillatelse til å utøve dine friheter uten å spørre selveste Godseieren. Slik det var i Husmannsveldet på 1700-1800 tallet.


Slik de ønsker deg plassert i dag på 2000 tallet gjennom The Great Reset og The New World Order.


Som også den Internasjonalt kjente rettssaksadvokat Dr. Reiner Fuellmich sier i denne Videoen..


Noen vil kan hende avfeie både tekst og linker for konspirasjonsteorier, men man kan ikke, eller har rett og slett ikke lov til å kun å forholde seg til Gammelmedia i dagens verdensbilde.


Merk at hva som ble hevdet som konspirasjonsteorier nå er et faktum:


  • The Great Reset & The New World Order kan knapt fortolkes som en konspirasjonsteori.
  • Coronapass (Rettighetspass) blir nå innført.
  • Interneringsleire er innført. Australia, Canada, og sannsynligvis nå også i Sverige. Og selvfølgelig Norges Handelspartner Kina VIDEO.
  • Microchipping er i gang. Og det spekuleres selvfølgelig hvorvidt vaksinen, eller batcher av den inneholder stoffer eller byggeklosser som IKKE på noen som helst biologisk grunnlag skal være i et menneskes fysikk. Inkludert nanopartikler.


Verdens toppledere tilsluttet WEF benytter nå i stor grad fysisk makt og rene trusler mot borgerne i gjennomføringen av den nye totalitære ideologien til The New World Order. Og de bruker Pandemien og hva som reelt sett er tvangsvaksinering for å underlegge seg Folket til lydighet. Med en vaksine som til nå har vist seg å ikke fungere, heller tvert imot. Den fungerer IKKE.


Den pålagte vaksineringen er hovedsakelig for å så splid i befolkningen, og sette grupper opp mot hverandre for å legge et ytterligere press på befolkningen. Sette selveste Bygdedyret i sving, og det fungerer. "Splitt og Hersk er metoden, en narsisistisk hersketeknikk. 


Men husk, "Liten Tue Kan Velte Stort Lass". Taktikken kan slå tilbake på dem selv. Defor haster det nå for dem med gjennomføringen av The Great Reset. Det haster fælt innen folk flest forstår hva som skjer. Det er mange mennesker som på grunn av "Bygdedyret" holder sine meninger for seg selv, av forståelige grunner. Dette gjør seg nok gjeldende i alle samfunnslag, også innen Politikerstanden, Rettsvesen, og Politi og Militæret m.fl. Disse er kan hende ikke den tause majoritet, men de er der. 


De vil kun komme frem om Folket selv, eller kun deler av Folket trer frem i protest. Husk at en revolusjon starter i det små. Noen må gå foran. Og det kan være "den lille tuen" som velter lasset. Men, det hjelper altså ikke alene å poste saker på Facebook eller signere alskens opprop. Man må vise seg, offentlig.


For å lokke mennesker til å ta den 3.dosen lokker nå FHI og EU med forlenget "reisevisum". Etter tidligere lovnader fra Myndighetene er dette lite troendes. Flere vaksiner vil følge. Tro ikke annet. ALLE skal underlegges The New World Order. OG, det vil skje med tvang. Også i Norge.

 

Intro til CDC's Green Zone-plan. Hvis du ikke har lest denne juvelen, oppfordrer jeg deg til å gjøre det. Denne planen kalles "Interim Operational Considerations for Implementing the Shielding Approach to Prevent COVID-19 Infections in Humanitarian Settings".


Det er også sosiodemografi som utnyttes i denne planen som tar oss over til The Great Reset med Klaus Schwab.


Hvis du ikke har lest denne boken, vil jeg fortelle deg at den har en skummel undertone av Adolf Hitlers Mein Kampf.


Hvem er Klaus Schwab, og hva er hans fortid ?


I førkrigsårene på 1930-tallet ble Ravensburgs Escher-Wyss-fabrikk den største arbeidsgiveren i Ravensburg administrert direkte av Klaus Schwabs far, Eugen Schwab.


Ikke bare var fabrikken en stor arbeidsgiver i byen, men Hitlers eget Naziparti tildelte Escher-Wyss Ravensburg-avdelingen tittelen «National Socialist Model Company» mens Schwab satt ved roret. Nazistene ba potensielt det sveitsiske selskapet om samarbeid i den kommende krigen, og deres fremskritt ble til slutt gjengjeldt.


I tillegg ledet Klaus Schwabs far også et firma i Ravensbruck med bånd til det prosjektet. Som sådan var Schwabs far også angivelig involvert i en annen beryktet nazistisk praksis.


I Escher-Wyss-fabrikken i Ravensburg hadde Eugen Schwab vært opptatt med å sette tvangsarbeidere til å jobbe ved sitt nazistiske modellfirma. Bruken av masser av tvangsarbeidere i Ravensburg gjorde det nødvendig å sette opp en av de største registrerte nazistiske tvangsarbeidsleire.


Dette involverer selvfølgelig ikke Klaus Schwab selv i noen av disse praksisene, og det impliserer ham heller ikke på noen måte med sympati for praksisen eller ideologien bak den. Det hever imidlertid et gult flagg av forsiktighet, og burde kanskje gi en kontekst for å se hans egne uttalelser om at "du vil ikke eie eiendom og du vil være lykkelig!"


Når det gjelder Klaus Schwab selv, ser det ut til at han har bidratt til å hvitvaske relikvier fra nazitiden, det vil si dens kjernefysiske ambisjoner og dens befolkningskontrollambisjoner, for å sikre kontinuiteten til en dypere og eldre agenda ?


Mens han tjenestegjorde i lederskapskapet i Sulzer Escher Wyss, forsøkte selskapet å hjelpe med kjernefysiske ambisjoner til det sørafrikanske regimet, den gang den mest nazistiske regjeringen i verden, og bevare Escher Wyss egen arv fra nazitiden ?


Så, gjennom World Economic Forum, har Schwab bidratt til å rehabilitere eugenikkpåvirket befolkningskontrollpolitikk under tiden etter andre verdenskrig ?


Er det noen grunn til å tro at Klaus Schwab, slik han er i dag, har endret seg? Eller er han fortsatt det offentlige ansiktet etter en tiår lang innsats for å sikre overlevelsen til en gammel agenda? 


Det siste spørsmålet som bør stilles om de virkelige motivasjonene bak handlingene til Klaus Schwab, kan være det viktigste for menneskehetens fremtid: Prøver Klaus Schwab å skape den Fjerde Industrielle Revolusjon, eller prøver han å skape Det Fjerde Riket?


Klaus Schwab er styreleder for World Economic Forum og er en ivrig tilhenger av en ny verdensorden som inkluderer én økonomi og én regjering. En Verdensregjering med én verdensleder til å styre det hele.


Merk at Norges Børge Brende er president i WEF og at Norge har en skyggeregjering gjennom Stortingets Europabevegelse. Hvor Stortingets offentlige behandlinger kun er et skuespill hvor man pusser overflaten på hva som allerede er den underliggende felles politikken. Folket blir lurt med "brød og Sirkus". Valg og valgstatistikk er ikke noe annet enn skuespill.


I stedet for å tenke som under WW2 og jødenes verden, tar Klaus Schwab hele menneskeheten. Faktisk samsvarer Klaus’ plan med hele COVID-scenarioet og det understrekes at The Great Reset pågår akkurat nå ! Helt åpenlyst.


Pandemien som egentlig er en regissert PCR-pandemi er blitt planlagt minst siden 2018. Premissene ble lagt allerede i 2009 da WHO endret og tilpasset definisjonen for en Pandemi. Siden har de også omdefinert hva som er smitte, og i 2020 hva som defineres som flokkimmunitet.


Merk at Generaldirektøren for WHO, Tedros Adhanom Ghebreysus, er den første Generaldirektør som ikke er lege. Og at Generaldirektøren for det Kinesiske Kommunistpartiet (KKP) påvirket Verdens helseorganisasjon (WHO) i valget av Tedros Adhanom Ghebreyesus som er medlem av et marxist-leninistisk etiopisk politisk parti som analytikere har oppført som en gjerningsmann for terrorisme.


Husk, la aldri en krise gå til spille. Og her er krisen iscenesatt, og Klaus Schwab og WHO predikerer nå at verden er på randen av kollaps. Inn kommer deltavarianten og andre varianter på løpende bånd med et samstemt og koordinert regjeringsmandat over hele verden - oppdrag fullført. Klaus Schwab peker så på forholdene rundt om i verden i forhold til sosial uro, globale forsyningskjedespørsmål, etc. 


Alt ved hjelp av en planlagt Pandemi og en påstått menneskeskyldt Klimakrise. 


Det stopper ikke bare med disse to planene, det er faktisk et nettsted der ute kalt endcoronavirus.org som også ser ut til å presse frem den grønne sone-tilnærmingen med analyser av spredningen etter land. Det er klart at det er en koordinert innsats med CDC og WHO, som Klaus Schwab også sier er et must for hans en-verden-tilnærming. Et veldig interessant datapunkt med hensyn til landlisten er at Sentral- og Sør-Amerika ser ut til å ha de største utbruddene akkurat nå. Likevel ser det ikke ut til at vi bryr oss om at de kommer inn i landet vårt ved vår sørlige grense. Kanskje det er fordi dette ikke handler om et virus?


Toppsjefen for World Economic Forum Klaus Schwab har publisert boka Covid-19 The Great Reset sammen med Thierry Malleret. Dette er antakelig årets viktigste bok, ikke på grunn av sitt litterære nivå, men ganske enkelt fordi det er ei bok som viser nøyaktig hvordan den herskende klassen ønsker å bruke koronakrisa til å tvinge gjennom et globalt diktatur.


Klaus Schwab: Mange lurer på når vi kan vende tilbake til normalen igjen. Det korte svaret er: ALDRI.


Vi får IKKE tilbake et normalt liv uten kamp.


Ting vil aldri gå tilbake til normalen igjen, kapitalismen skal skifte form og vi skal få helt nye eierstrukturer når det gjelder privat og offentlig eiendom. De største multinasjonale selskapene skal «ta samfunnsansvar», de skal overta mye større andeler av samfunnets verdier og ha ansvaret for å forvalte dem «til folkets beste». De setter seg i Gudenes sted.


The Great Reset er kampen for maktovertakelsen ! The New World Order er resultatet.


Milliardærklubben World Economic Forum arbeidet i mange år med å omforme kapitalismen fra en aksjonærkapitalisme til en «stakeholder»-kapitalisme, som er et system der de globale korporasjonene ikke bare driver økonomisk virksomhet, men aktivt går inn for å styre politikk og samfunnsliv etter sine interesser.


Stakeholder-kapitalistene skal forme samfunnet, forvaltninga av ressursene, og naturligvis også de ansatte. Dette er en korporativ kapitalisme. Den har svært lite med sosialisme å gjøre, hvis noen skulle innbille seg det. Den har derimot svært mange likhetspunkter med den økonomiske sida ved fascismen, slik Mussolini så den.


Mussolini erkjente at fagforeningene hadde spilt en viktig historisk rolle, men i fascismen skulle klassekampen erstattes av klassesamarbeid. Arbeidere, sjefer og eiere skulle organiseres i korporasjoner ovenfra og ned. Disse korporasjonene skulle igjen underordnes den autoritære fascistiske staten. Fagforeninger utenom korporasjonene skulle forbys.


Den fascistiske staten skulle være altomfattende og ta seg av alle sider ved livet til undersåttene, alt fra det åndelige til idrett, kultur, arbeid og økonomi. Samfunnsborgerne hadde å vise disiplin og lydighet. Til gjengjeld ville den fascistiske staten være en sosial stat, som sørget for velferd, skolegang, boliger, helsevesen og så videre.


I 2016 het dette prosjektet Global Redesign Initiative – et initiativ for å nytegne den rådende verdensorden.


Klaus Schwab: – Vi infiltrerer regjeringer over hele verden. Både kronprins Haakon og kronprinsesse Mette Marit er med, og før dem har blant annet Angela Merkel, Sarkozy, Barroso, Tony Blair, Gordon Brown, Eivind Reiten, Mona Sahlin og og Viktor Órban vært med. Hvor? Jo, i Young Global Leaders (YGL), som best kan beskrives som milliardærklassens oppdrettsanlegg. Det er et forum som er opprettet under World Economic Forum og hvor HKH Kronprins Håkon er høyst aktiv.


I tilknytning til koronakrisa er dette blitt til The Great Reset, og der det første var en strategi, så er det siste en handlingsplan som gjennomføres mens vi ser på. Derfor der det svært viktig å lese hva en av hovedarkitektene bak dette prosjektet skriver. Det burde lages studiegrupper på boka til Schwab. Folk må nå åpne øynene og skjønne at dette er blodig alvor.


Mange lurer på når ting blir normale. Det korte svaret er: ALDRI. 


Ingenting vil noen gang komme tilbake til følelsen av normalitet som hersket før krisa fordi koronaviruspandemien markerer et grunnleggende vendepunkt i vår globale bane. Verden slik vi kjente den i de første månedene av 2020 er ikke mer, den er oppløst i sammenheng med pandemien. Dette er radikale endringer av en slik konsekvens kommer at noen eksperter har referert til en «før coronavirus» (BC) og «etter coronavirus» (AC) -tid. Vi vil fortsette å bli overrasket over både hurtigheten og den uventede naturen til disse endringene – når de smelter sammen, vil de fremkalle andre-, tredje-, fjerde- og ordens-konsekvenser, kaskadeffekter og uforutsette utfall. På den måten vil de forme en “ny normal”, radikalt forskjellig fra den vi gradvis vil etterlate oss. Mange av våre overbevisninger og antagelser om hvordan verden kan eller bør se ut, vil bli knust i prosessen.


Verdens politikk og økonomi skal smadres så ettertrykkelig at det ikke er noen vei tilbake. Total kollaps med konkursras over hele verden.


Sjøl om «pandemien» for lengst er over – den sluttet i begynnelsen av juni for Europas del – må ingen tro at det er slutt. Krisa skal bli verre og den skal ødelegge mye:


Schwab er klar over at denne ødeleggelsen av verdensøkonomien vil påføre befolkninga store smerter, men han sier til politikerne at det må de være villige til å gjøre, og de må slå ned på enhver motstand og uro. Og det viser seg med all tydelighet at politikerne følger dette rådet.


Dette problemet med usynkronitet mellom to forskjellige grupper (beslutningstakere og publikum) hvis tidshorisont skiller seg så markert, vil være akutt og veldig vanskelig å håndtere i sammenheng med pandemien. Hastigheten til sjokket og (dybden) av smerten den har påført, vil ikke og kan ikke matches med samme hastighet på den politiske sida.


Det er komplekst fordi det representerer en «Cat’s cradle» av gjensidig avhengighet og samhandling. Samtidig tilpasser den seg i den forstand at dens «oppførsel» drives av interaksjonen mellom aktører (organisasjonene, folket – oss!). Og de kan bli forvirret og «uregjerlige» i tider med stress (vil vi tilpasse oss normene for innestengning? Vil et flertall av oss – eller ikke – overholde reglene?).


Klaus Schwab advarer derfor politikerne mot å løsne på restriksjonene. Han oppforder dem til bare å kjøre på med lockdown, uansett ha de måtte møte av opposisjon. Han påstår at dette er nødvendig på grunn av «pandemien», sjøl om vitenskapen, den som nå er tilnærmet 100% sensurert fra all Mainstream Media alt har dokumentert at viruset ikke er svært farlig for yngre og middelaldrende mennesker. Og absolutt IKKE for barn og ungdom.


Og Norske Politikerne følger på med Grunnlovsbrudd og for øvrig alle menneskerettslover som noen sinne er laget. De endrer Lover & Forskrifter, og de lager nye med korte høringsfrister hvor den ene loven slår den andre ihjel. De bryr seg ikke. Planen skal følges. Koste hva det koste vil. Også død og lemlestelse.


På forsyningssida, hevdes det at hvis man løsner de forskjellige restriksjonene og reglene for sosial distansering for tidlig, vil det resulterer i en akselerasjon av smitten, flere ansatte og arbeidstakere ville bli smittet og flere bedrifter ville bare slutte å fungere.


Klaus Schwab Lyver, men smart nok oppgir han ingen kilder for disse påstandene. Det finnes ingen empiri for at sjøl veldig hard lockdown har ført til noen registrerbar reduksjon i smitten.


Det ironiske er imidlertid at bedriftene allerede er i ferd med å gå under. Og det er IKKE på grunn av en dødelig Pandemi. Men et PCR-smittevernregime. Og det er ønsket, og planlagt.


Politikerne må gjøre alt som er nødvendig og bruke som alle penger som trengs.


Den logiske konklusjonen av disse to punktene er denne: Regjeringer må gjøre alt som trengs og bruke alt det koster for å ivareta helsen vår og vår kollektive formue for at økonomien skal bli bærekraftig igjen. Noe som ikke vil skje for vanlige mennesker. Kun for Eliten.


Vanlige mennesker lider allerede; Permittering, økte kostnader mat, strøm, drivstoff, renter etc. Og det vil kun eskalere. Dumt å tro noe annet når trenden viser det motsatte.


Nå ønsker AP's Hadija Tajik også å stoppe rekrutteringsbyråene, i en tid hvor man mangler arbeidskraft på alle nivåer. Polske og Svenske arbeidere kommer tydeligvis ikke tilbake.  


Ifølge sjefen for milliardærklubben må politikerne miste alle hemninger både når det gjelder politiske «tiltak» og når det gjelder pengerbruk. Konsekvensanalyser og avveininger må ikke få stå i veien. Det er bare å kjøre på full rulle, er ordren fra Davos.


Og verken politikere eller bedriftledere må vakle, uansett hva slags problemer de måtte stå overfor på grunn av denne politikken. De må ikke tro at de kan vende tilbake til normalen. Det vil ikke skje fordi det kan ikke skje! DET KAN IKKE SKJE FOR DA HAR DE TAPT. De har allerede kjørt det for langt til at det er mulig for dem å snu !


På mikronivå, fra bransjer og selskaper, vil Great Reset medføre en lang og kompleks serie med endringer og tilpasninger. Når de blir konfrontert med det, kan noen bransjeledere og toppledere bli fristet til å sidestille tilbakestilling med omstart, i håp om å gå tilbake til det gamle normale og gjenopprette det som fungerte tidligere: tradisjoner, testede prosedyrer og kjente måter å gjøre ting på – kort sagt en retur til virksomheten som vanlig. Dette vil ikke skje fordi det ikke kan skje.


Klaus Schwab mener også at det er politisk selvmord og en form for sosialdarwinisme for ledere å stille spørsmål ved lockdown.


CommonPass – Ikke bare et globalt reisepass;


Som nevnt tidligere arbeider World Economic Forum og The Rockefeller Foundation med å innføre et globalt, digitalt reisepass, Common Pass, som de ønsker skal bli obligatorisk ved enhver grensepassering. Dette er noe som også Bill & Melissa Gates Foundation ønsker. Erna Solberg er også inne i varmen og vet nok mye hun ikke sier offentlig. Det var en grunn til at regjeringen ville holde koronavedtak unntatt offentlighet i 100 år.


Det vil også kunne brukes til å sile adgang til reiser/fly, konserter, fotballkamper eller hva det ellers måtte være. Også mat. Her vil du gis rettigheter, om du er lydig. Altså full kontroll. En utvidelse av selvangivelsen, som du i dag slipper å fylle ut. De vet alt. Og de vil vite mer, og kontrollere mer. Vaksinepass er fella – ikke gå i den. De er WEF og Superkapitalen. Eliten. De som vil bestemme hva du skal spise (eks. Gunhild Stordalen). Hva du skal forbruke av alle ressurser, også kvotebestemme feriereiser etc. ALT. Kina er allerede godt igang, vil vi ha det slik ? Her kan du ta en titt på hvordan det Kinesiske Sosialkredittsystemet fungerer i Kina.


World Economic Forum med grunnlegger Klaus Schwab i spissen, er nærmere en noen gang sin drøm om å legge hele verden inn i ett enerådende sentralisert system der ingen eier noen ting - bortsett fra han selv og hans kumpaner. Vil vi virkelig dit? Vi må nei til sentralisering av all makt hos ett globalt forum.


Les: «Biosikkerhet» blir den nye politikken;


Dette er også en del av den globale Great Reset som Klaus Schwab ønsker å tvinge fram. Sjokket som trengs for å tvinge gjennom The Great Reset


Schwab ser på koronakrisa som et fabelaktig «mulighetenes vindu» for å tvinge gjennom den totale omforminga av verden som WEF går inn for.


Global fascisme, hva vil The Great Reset gjøre med deg ?


The Great Reset, den store tilbakestillingen er nøyaktig hva man advarte om at Agenda 21 handlet om, omorganiseringen av det menneskelige samfunn. Det betyr en massiv endring, eller direkte eliminering, av vår økonomi, inntektskilder og jobber, privat eiendom, personvern, individuelle valg, familier slik vi kjenner dem, informasjonskilder, kommunikasjon, underholdning, energikilde og bruk, utdanningsprosess, matkilde, bolig, byer, gårder, helsevesen, nasjonal suverenitet og vårt styresett. Og målet er å oppnå alt innen 2030. Nå, hvordan kan det være mulig?


Det hele er lagt veldig tydelig frem i boken med tittelen COVID-19: The Great Reset, skrevet av Klaus Schwab, lederen av World Economic Forum. Interessant nok ble boken utgitt i august 2020, bare fem måneder etter at Covid-Pandemien begynte, men den hevder å være basert på kunnskap som ble ervervet under denne prosessen. Tatt i betraktning at en idé til en bok tar tid å unnfange, undersøke, skrive og bli trykt og publisert, å gjøre alt på så kort tid, er enten overmenneskelig - eller Covid-nedstengingene og den store tilbakestillingen var alle planlagte på forhånd. Så hvordan planlegger de å håndheve den store tilbakestillingen og omorganisere det menneskelige samfunn?


The Great Reset beskriver en plan for å skape global gjensidig avhengighet, både en økonomisk og en samfunnsmessig tilbakestilling, og beskriver "Return of big government." I tillegg beskriver den en geopolitisk tilbakestilling – designet for å endre vårt styresystem, en miljøtilbakestilling, hovedsakelig basert på trusselen om klimaendringer og den fortsatte trusselen om pandemier. Det krever til og med en tilbakestilling av industrien, som er en teknokrats måte å si å forby kapitalisme og frie markeder. Og til slutt skisserer den våre kommende psykiske helseproblemer og velvære som vil bli påvirket når vi takler sjokket av ødeleggelsen av samfunnet vårt gjennom den store tilbakestillingen.


Det er ikke mulig å trekke noen annen konklusjon enn at milliardærklubben World Economic Forum nå bruker koronakrisa maksimalt til å gruse verdenssamfunnet så til de grader at det ikke vil være noen vei tilbake. All politisk motstand skal valses ned med alle de midlene som står til rådighet.


«The Great Reset» er en klassekrig med massiv overføring av makt og rikdom fra arbeider- og middelklasse til overklassen, og Klaus Schwab gjør ingen hemmelighet av at nasjonalstaten ikke har noen plass i hans vidunderlige nye verden.


Hvis både demokratiet og globaliseringen endres er det ingen plass for nasjonalstaten


Fascismen er finanskapitalens uinnskrenkede diktatur. Fascismen er ikke først og fremst noe som kommer fra noen tragikomiske, uniformerte utgrupper som dyrker fascistiske symboler fra fortida. Fascismen vokser rett ut av storkapitalens behov for å undertrykke arbeiderklassen og folket, og for å føre sine imperialistiske kriger.


I den betydninga er planen til Klaus Scwab og hans like en oppdatering og tilpasning av fascismen til vår tid.

Free Website Hit Counter
Free website hit counter