TILTAK

De har tatt fra deg Demokratiet. De har tatt fra deg alle nedfelte Menneskerettigheter og konvensjoner. De har gjennom total sensur, manipulasjon og total kontroll av Media tatt fra deg evnen til å tenke selv. De har tatt fra deg menneskeverdet. De betrakter deg som en eiendel og ikke et selvstendig fritt menneske.


Og nå tar de også livet ditt gjennom en eksperimentell og dødelig vaksine. Og ennå verre, de tar barna.


De benytter ALLE MIDLER for å nå sitt mål som er gjennomføringen av The Great Reset og innføringen av The New World Order. (Eget kapittel)


Tiltakene, maktbruken og de økonomiske ressursene som er satt inn viser helt åpenlyst at den såkalte Pandemien, Kraftkrisen og Det Grønne Skiftet ikke er basert på hverken vitenskap, lovlig jus, logikk, eller sunn fornuft. En falsk og ulovlig Smittevernstat har overtatt styring og kontroll over den Norske Befolkning. Som Hans Petter Graver sier det "Smittevernstaten 2.0 – Det handler om demokratiet".


Bevisene og konsekvensene er nå så åpenbare at det knapt har noen hensikt å utdype det nærmere utover hva som er løpende dokumentert i dette Web-dokumentet i tillegg til alle vitnesbyrd og statements som daglig legges ut på det åpne nettet.


Maktens hierarki må bygges på nytt. Korrupte og ikke demokratisk valgte regimer som WEF, WHO, FN, EU, EØS, Norske Stortingspolitikere og deres embedsmenn, kollaboratører og Media må fratas all makt og innflytelse. I Norge gjelder det fra og med den minste lille Rikspolitiker og hele veien opp til Regjering, Storting, og Kongehus.


Det skal være Folkets Great Reset og Folkets New World Order. 


Ikke de få 300, The 0,00004% Community. De rikeste familiene i Verden som nå kontrollerer alle verdikjedene og i tillegg vil ta full kontroll over deg. De nye Godseierne hvor du kun skal være deres ressurs. Hvor du hverken får lov eller tillatelse til å utøve dine friheter uten å spørre selveste Godseieren. Slik det var i Husmannsveldet på 1700-1800 tallet.


Slik de ønsker deg plassert i dag på 2000 tallet gjennom The Great Reset og The New World Order.


De konvensjonene som skulle beskytte Folket gjør ikke det lenger. De er infiltrert og overtatt av en annen agenda hvor WEF er helt sentral med langvarig og strategisk oppbygging. Les igjen under The Great Reset.


FN's Menneskerettsorganisasjon bryter Menneskerettene og Nürnbergkonvensjonen. EU er et byråkratisk og diktatorisk monstrum ikke Demokratisk valgt av Folket.

EØS er kun et kostbart og totalt unyttig byråkratisk maktvelde.


Norske Politikere har i 10-talls år brutt Grunnlov, lover, forskrifter og forordninger som skulle sikre borgernes demokratiske og selvfølgelige rettigheter. I tillegg til å beskytte Norges selvstendighet og landets ressurser. De er en æresløs og historisk skam for Norge og Det Norske Folk. De har brutt Samfunnskontrakten med sine egne borgere og fratatt Folket sine Borgerrettigheter. De har stjålet Staten fra Folket. De er blitt totalitære og Fascistiske. Og Media som den 4. Statsmakt finnes ikke lenger. De er også korrumpert, kjøpt og betalt.


Som Depity Sheriff Tripp Kester sier her (VIDEO): Når myndighetene ikke beskytter våre Natur- og Gudegitte rettigheter slik de skal etter Grunnloven har vi alle rettigheter til å ta den tilbake. 


Det blir IKKE uten kamp. Men det blir en kamp for våre barn og barnebarn.


I virkelighetens verden sett fra Grunnloven så må Kongehuset avvikles. Fordi..., iflg. Grunnloven så er det Kongen som "eier" Norge. Og det betyr at en helt ny Forfatning må skrives. Tror du meg ikke ?


Detv er flere 10-talls grupper på Facebook, Messenger, og andre plattformer. men de har ingen tyngde der de sitter uorganisert på hver sin tue. I tillegg til at de kun med et tastetrykk vil kunne bli slettet uten mulighet for kontakt. Makten vet det. Og derfor aksepterer de det. 


Målet må være å samle disse gruppene, eller deler av gruppene for å utøve og vise Folkemakt. Det gjelder også innenfor de etablerte politiske partier. Mennesker og Frihetskjempere som tør vise handlekraft, både innenfor og utenfor politiske organisasjoner. I lovlige men virkningsfulle former. Som sivil ulydighet, boikott, tilbakeholdelse av strømutgifter, demonstrasjoner, mm. Likt som "Trucker"-aksjonen i Canada, som nå er under oppbygning også i USA og land i Europa, og nå i Norge.


REAKSJONSFORMER:Faste, ukentlige koronaprotester i over 2000 tyske byer.


Incredible scenes as Aussies unite outside Parliament House in Canberra. Thousands of everyday Australians drop everything to head to the nation's capital to tell their government they've had enough.


Ikke la deg skremme da. Du viser jo motstandsdyktighet, integritet og  mot. Dere må komme sammen i grupper, legge planer, hjelpe hverandre og stå for vitenskapelig  ansvarlighet. 


World Wide Rally For Freedom


World Freedom Alliance


WIKI Freedom Alliance


Voice for Science and SolidaritySelv om de er effektivt utestengt og bannlyst fra alle offentlige Medieplattformer har 10-tusener av verdens beste hjerner, forskere, immunologer, leger etc. gått ut med utfyllende dokumentasjon, og anmeldelser av regjeringer og høytstående embedsmenn med bevis for at pandemien er iscenesatt og at vaksinene er farlige for menneskeheten.


De alene kan ikke hjelpe oss om vi ikke er villig til å stå opp for oss selv.

 

Dette kun som en liten «vekker» for de som nå både krever og promoterer Koronapass og tvangsvaksinering i et historisk brudd på alle nedfelte Menneskerettigheter og samtidig bevirker til et Norge og Europa på vei til å bli en Fascistisk Stat i et Totalitært styre underlagt en liten selverklært Elite.


Dette kan ikke være annet enn følelsesstyrt idioti. Men vær klar over at dine din tause støtte og ditt likegyldige fravær vil forme fremtiden. For dine barn og barnebarn. Det er faktisk ditt ansvar også. Likegyldighet er også en farlig ekstremisme.

 

Disse har kjørt toget for langt, de kan ikke stoppe det, de MÅ vinne. Ellers har de tapt alt. Og de vet det. De bevirker til noe som sannsynligvis i ettertiden vil kunne bli beskrevet som Folkemord og ellers grenseløse brudd på alt hva som finnes av Folkerett, Menneskerettigheter og Konstitusjoner. Men de er på vikende front. Bevisene er for klare. Og det vil i større og større grad bli åpenlyst for folket.


Og de skal selvfølgelig straffes. Og de skal aldri glemmes. De vet hva de gjør.

VIDEO ved å klikke bildet.


https://t.me/freedomeuro

Free Website Hit Counter
Free website hit counter