Høringsnotat - forlengelse av reglene om koronasertifikat

KONTROLLREGIME EN RETTSSTAT IKKE BURDE VÆRE BEKJENT AV

Det vises til høringsnotat av 28.1.2022 om EU-Kommisjonens forslag av 14. desember 2021 til endringer i Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/399 om bevegelsen av personer over grenser (grenseforordningen), regjeringens beslutning av 9.2.2022 om at det nasjonale koronasertifikatet skal ha samme gyldighetskriterier som EU-sertifikatet, og høringsnotat av 11.2.2022 om å forlenge virketiden for de midlertidige bestemmelsene om koronasertifikat.

 

Summen av dette vil etablere muligheten for et kontrollregime en demokratisk rettsstat ikke burde være bekjent av.

Regjeringens forslag om koronasertifikat nå, når pandemien for alle praktiske formål er over, fremstår fullstendig malplassert.

Selv «fullvaksinerte» kan miste jobben. Selv etter tredje dose vil gyldigheten av dem være tidsbegrenset, du må ta «boosterdoser» for å opprettholde status som fullvaksinert.

Sitat fra forslaget: “Av bestemmelsen følger at dersom det er avgjørende for å motvirke et alvorlig utbrudd av en allmennfarlig smittsom sykdom, kan departementet i forskrift bestemme at befolkningen eller deler av den skal ha plikt til å la seg vaksinere.»

 

Også barn kan tvangsvaksineres

 

Isolere de uvaksinerte, sitat: «Dersom et alvorlig utbrudd av en allmennfarlig smittsom sykdom har oppstått, kan departementet i forskrift bestemme at personer som ikke er vaksinert, må oppholde seg innenfor bestemte områder, skal nektes deltakelse i organisert samvær med andre, for eksempel i barnehage, skole, møter eller kommunikasjonsmidler, eller at de må ta nødvendige forholdsregler.»

 

Du kan miste jobben, sitat: «Det vil også bli nødvendig å vurdere hva som kan bli rettsvirkningene av å bli nektet adgang til arbeidsplassen på grunn av manglende koronasertifikat. Til det siste må det for eksempel tas stilling til om arbeidsgiver vil ha lønnsplikt for en uvaksinert arbeidstaker som nektes adgang til arbeidsplassen (og som ikke f.eks. kan arbeide hjemmefra) eller om arbeidstakeren vil måtte ha fri uten lønn. Eventuelt må det vurderes om manglende koronasertifikat skal kunne gi grunnlag for personalmessige forføyninger, i ytterste konsekvens oppsigelse eller avskjed.»

 

Hvis myndighetene innfører koronasertifikatet i Norge, så blir dette en smakebit på den nye fremtiden:

  • Ivar er 11 år og fascinert av andre verdenskrig. Bestefar vil ta med Ivar på Forsvarsmuseet. Når Bestefar og Ivar kommer fram til museumsdøren så slipper de ikke inn. Bestefar er nemlig ikke vaksinert. De slipper ikke inn noe annet sted heller. Alle dører overalt er stengt for Ivar og bestefaren.

 

  • Tone er 7 år. Hun vil begynne med håndball. Tone synes det er skummelt å gå alene på håndballtrening.

Hun vil ha med mamma i bakgrunnen, men mamma slipper ikke inn i idrettshallen. Mamma er nemlig ikke vaksinert. Tones mamma fikk kraftige blødninger etter dose to, så hun vil ikke ta flere doser. Tone vil for alltid forbli enebarn.

 

  • Petter er aleneforsørger for en gutt på ti år. Plutselig må Petter vaksinere seg for å få adgang til arbeidsplassen. Petter har allerede tatt tre doser og gjennomgått naturlig infeksjon. Han ønsker derfor ikke å ta en fjerde dose. Sjefen har ikke annet valg enn å si opp Petter, fra stillingen han har hatt i fjorten år.

 

  • Krister er 16 år. Han og gutta skal på Frognerbadet og hoppe fra tiern. Krister er ikke oppdatert på siste dose, og slipper derfor ikke inn sammen med de andre på Frognerbadet. Krister slipper heller ikke inn på fritidsklubben senere på kvelden. Krister får heller ikke adgang til å ta teorikurs og teoriprøve til mopedlappen, sånn som de andre gutta får. Slik er det når han ikke har orden i sakene og ikke er oppdatert på siste dose.

 

  • Frank har tatt fem doser. Faren til Frank blir plutselig revet bort. Frank får ikke lov til å delta i farens begravelse. Frank har nemlig ikke oppdatert blodet sitt med sjette dose.

 

  • Iselin er på fjerde året med studier. Hun jobber mot en mastergrad. Iselin må plutselig velge mellom å injiseres eller å forlate forelesningssalen for godt. Iselin har tidligere tatt tre doser og følte seg syk og dårlig etter alle dosene. Hun vil derfor ikke ta en fjerde dose og må "velge" å avslutte studiene etter fire år.

 

DETTE SYSTEMET ER HINSIDES ALL FORNUFT!

Det er uforsonlig at det sitter mennesker i Brüssel (i dette tilfellet) og bestemmer at folk skal tvinges til å injisere seg for å passe inn i den nye «samfunnsnormalen».

Innføring av koronasertifikat/vaksinepass/passerseddel hører ikke noe steds hjemme. Det er ingenting som tilsier at et slikt tiltak er proporsjonalt med trusselen, og det framstår som et direkte tyrannisk overgrep mot folket.

FHI har tydelig uttalt at det ikke gir mening med koronasertifikat – at det ikke handler om helse, men om politikk. Likevel insisterer den øverste norske myndigheten på å ville gjøre alle nordmenn til evige slaver av injeksjoner.

HØRINGSSVAR FRA EN LEGE

Mitt navn er Anne Thorp og jeg er lege. Etter å ha lest regjeringens forslag til forskriftsendring og innføring av koronapass kjenner jeg på en dyp uro og sorg. Skal vi i Norge innføre en totalitær forskrift som gir myndighetene rett til å bestemme hva vi skal putte i kroppen vår? Som gir rett til alvorlige sanksjoner og inngripen i folks liv og rett til å forsørge seg og sin familie eller ha sosial omgang med andre, fordi de ikke ønsker å ta en injeksjon? Denne injeksjonen er ikke er forsket på over lang nok tid og med god nok kvalitet på studiene til at den skulle vært benyttet i en slik grad i hele verden. Informasjon om medikamenter som virker svært godt tatt tidlig i forløpet av sykdomsforløpet er blitt tilbakehold og sensurert bort. Viktigheten av inntak av vitamin D og sink for å unngå alvorlig infeksjon er ikke blitt opplyst om selv om det foreligger gode studier.

Vaksinene har blitt presset på alle borgere over 12 år i Norge via frykt propaganda og oppfording om å ta en for laget. Pressen, helsemyndighetene og regjeringen har stått for dette. Det er fremdeles ikke langtidsdata for vaksinene, rådata fra studiene tilbakeholdes av medikament firmaene og BMJ har avslørt alvorlige feil ved forskningen på vaksinene. Vaksinene har også vist seg å ikke virke. 95 % beskyttelse mot å bli smittet av Covid-19 og at man ikke kunne smitte videre om man var vaksinert, har blitt til at mange land har flere pr 100 000 fullvaksinerte som er smittet med Omikron enn det er pr 100 000 uvaksinerte. Fullvaksinerte smitter like lett eller lettere andre da de har høyere titer av virus i øvre luftveier enn uvaksinerte. (Island, Danmark, Canada m.fl.) Vi så de samme tendensene i Norge, men FHI sluttet den uken å oppgi tall på smittede vaksinerte og uvaksinerte da det ble et stort antall å teste.

Vi må 70 år tilbake i tid for å se liknende tiltak i Tyskland. At store deler av verden nå innfører totalitære tiltak er skremmende. Jeg vil appellere til sunn fornuft, og kunnskapen vi har fra historien. Vi har Nurenbergkodeksen hvor informert samtykke ligger som en forutsetning for all medisinsk behandling og all forskning. Hva som har skjedd i verden siste året er ikke til å fatte. Om Norge skal kalle seg et demokrati kan denne forskriften ikke vedtas. Jeg vedlegger artikler fra BMJ ang Pfizers studier og tilbakeholdelse av rådata. WHOS vaksine strategi lagt i 2014 og en video som forklarer hvordan alt dette kunne skje.

Med vennlig hilsen

Anne Thorp

Lege, spesialist i psykiatri.

Følgende lenker ønsker jeg med

https://www.bmj.com/content/bmj/376/bmj.o102.full.pdf

https://www.bmj.com/content/375/bmj.n2635

https://m.youtube.com/watch?v=pvI_XPHM1RY

https://rumble.com/vtdgg0-monopoly-who-owns-the-world.html

Skrevet av tidligere langrennsløper, TRUDE DYBENDAL

SER DERE GALSKAPEN? Jeg observerer massemedienes dekning av OL. Minimalt dekkes av hvor horibelt utøvere /støtteapparat behandles ref c-smitte. Kombinertløper Riiber testet positivt på korona da han landet i Beijing 31. januar. FRISK SOM EN FISK har han vært i isolasjon på et hotellrom i 14 dager før han fikk slippe ut! Stusser du, sånn litt?

Utøvere i OL-leieren vekkes kl 03 av folk i hvite drakter fra topp til tå, og blir tatt med til isolat, uten forklaring! Stusser du, litt?

Heidi Weng tester positivt hjemme. Karantene. Frisk som en fisk, og OL går uten henne til start. Langrennsløper og gull-favoritt Kruger testet postivt på høyde-oppholdet i Italia og måtte i isolasjon -frisk som en fisk. HALLO! FRISKE MENNESKER ISOLERES! SER DU GALSKAPEN?

Friske mennesker kan altså smitte noen som heller ikke blir syke...! Altså: Det begynner vel å bli tydelig at det IKKE er av helseårsaker de isoleres. Hva er det da? Test denne: For at Folket skal bli trent i å godta politiske beslutninger som innebærer frihets-berøvelse, og annet som hører hjemme i totalitære styrer. Det skjer for OL-deltagere/støtteapparat I Beijing, OG I Europa! Kinas kommunistiske overvåkningssystem har, helt åpenbart, flyttet ut over egne landegrenser, og er over kort tid snik-innført i vestlige land via SMITTE-frykt.

Kjære Ola og Kari Nordmann! Nå ser du via OL og norske utøvere hva som pågår både der og her. Kan du se at mye av det samme har pågått i det norske samfunnet de to siste årene? Om du hadde en positiv smitte-test (ikke symptomer på syk!) så skulle du isolere eller karantenere deg. Klink frisk skulle du altså være hjemme! HALLO! Mens arbeidsplassen din sleit/sliter med å løse alle oppgavene. Og mens barna har blitt skremt med c-uhyret og deres ansvar for om andre blir syke. Terror på barna, er det! I det første c-året ble våre kjære, eldre familie-medlemmer overlatt til seg selv og fikk smil og vink gjennom vindusglass på sine siste måneder/uker. Mens alt de trengte var menneskelig kontakt, kjærtegn, en hånd å holde i og en kjær å snakke med! Horibelt!

Dette kom fra politiske føringer som fungerte fordi folk ble lammet av DEN VEL REGISERTE frykt-pornoen som var årsaken til at Norge OG HELE VERDEN I LØPET AV FÅ DAGER ble stengt ned. (Slikt skjer ikke tilfeldig, og kan kun skje gjennom felles regi og strategi. Å tro noe annet er svært naivt!) Massemediene har vært politiske lakeier og PUMPET ut frykt-budkap hver dag, hele døgnet. Folk falt for frykt-scenariene som fluer, (ikke så rart, for det var profft satt opp), og har frivillig og gradvis gitt fra seg sin egen frihet.

Begynner du som frivillig ga fra deg friheten din å se dette nå? I god tro ble du brukt, på veien mot totalitære samfunnsforhold. Når vil du som godtok dette, og trodde du deltok på verdens viktigste dugnad (ære være deg for ditt ønske om å gjøre godt) begynne å se det som faktisk pågår...? Det er virkelig ingen skam å snu, hverken på fjelletur eller i denne saken.

I Kina styrer ikke ledelsen ut fra medmenneskelighet, kjærlighet og hjerterom som grunnlag for felles beste. Når vi ser på hva som har skjedd og skjer i resten av verden, og i Norge, er det grunn til å spørre om vestlige lands ledelse er mer inspirert av Kinas ledelse enn vi liker å tro. Les videre, så skjønner du:

Nå har våre myndigheter ute til høring (svarfrist 4.mars), forlengelse av mulighet til å iverksette c-sertifikat. Med tillegg av enda flere sanksjons-muligheter mot egen befolkning enn de hadde tilgjengelig i perioden vi har vært gjennom. De forbereder nå neste virus "smitte"-bombe og tiltakene de da ønsker iverksatt. Det vi har vært gjennom nå blir barnemat da! Det ligner forskrekkelig mye på Kinas agering med egne innbyggere...

Se kommentarfeltet for link til alt om høringsforslaget, og signere mot det.

VIKTIGST AV ALT er at du og Folket får opp øynene og ser hva som pågår rett foran nesa på oss. Slik at vi blir flere som sier et rungende nei til et totalitært samfunn og ledelse som i all hovedsak meler sin egen pose, posisjoner og aksjeposter.

Bare ved bevisste NEI til det som pågår, sammen med et like bevisst JA til noe nytt og bedre, kan vi sammen bygge samfunnet og vår felles verden ut fra en frihet som bygger på kjærlighet, ærlighet, åpenhet, fredlige hensikter og samskaping, med-menneskelighet og yrende kreativitet. Den verden velger jeg å ville leve i, og å bidra til å skape! Hva velger du?

NB! Korrupsjon via manipulering med c-tall er avslørt i store deler av verden. Leger og helseforetak har fått godt betalt for å føre C på attester for både innleggelser og ikke minst dødsårsak. Nei, massemedier dekker ikke dette, men dokumentasjonen er overveldende, og flere rettsaker mot dette uvesenet av totalitær samfunnsmakt er i gang, heldigvis! Minner om at streng sensur, i dag kalt "f k a-sjekking" og nedstegning av kontoer i sosiale medier er flere symptomer på totalitære regimer.

Våkne, våkne...

Siri Hermo

kjære godtfolk, ver så snill å våkne opp!

I disse dager ligger et høringsnotat ute med frist 4 mars. Høringsnotatet sier i korte trekk at myndighetene skal bestemme over deg, ditt liv, din kropp og din helse.

Syns du det er helt innafor at noen andre skal bestemme hva du skal putte i din kropp?

Nå handler det om kåråna, hva blir neste sjukdom?

Når det planlegges digitale chip i eu, tror du det vil stoppe med dette passet?

Hva annet kan det da brukes til? Skal en qr kode bestemme friheten din?

Det som forsøkes innført nå har INGENTING med helse å gjøre. Det åpner opp for et segregeringssamfunn som ikke kan begrunnes i smittevern, for smitte/innleggelser/koronatilfeller samt død øker i takt med sprøyta. Der de med 2 og 3 doser ligger dårligst ann....

Tror du at de rettigheter de uvaxa mister om dette innføres ikke vil gjelde deg fordi du har tatt dine doser?

Hva gjør du når neste dose skal settes, for det er plass til 8 doser i passet. Samme antall doser innkjøpt av våre myndigheter.

Når du ikke oppfyller det krav som myndighetene vil, uavhengig av antall doser, ja da forsvinner dine rettigheter også!

Hvor er det blitt av frihet til å velge, i det som skal være et demokrati?

Dette er alvorlige greier, og folk må markere sin motstand uansett v.status pr i dag

Et utdrag av hva som står i høringsnotatet

PLIKT til å vaxinere deg

NEKTES adgang til arbeidsplassen

-"fri" uten lønn

-oppsigelse eller avskjed

uvaxa må oppholde seg innenfor bestemte områder

SKAL NEKTES deltagelse i organisert samvær med andre.

-Barnehage, skole, møter, kommunikasjonsmidler

Helsedirektoratet kan PÅBY vaxinering om det må skje med en gang.

KRAV om vaxinasjon for å besøker restauranter, barer og kafeer

Kjetil Tveit

ALT HANDLER OM PASSET NÅ

WEF står for World Economic Forum. Det ble grunnlagt av Klaus Schwab, og er fortsatt ledet av han. Dette er samlingen av verdens rikeste mennesker som møtes i Davos og planlegger fremtiden for verden og befolkningen.

Schwab liker å kle seg i et Star Wars-aktig, teknokratgrå prestekostyme.

Denne gjengen har beriket seg kolossalt gjennom hele pandemien, mens små og mellomstore bedrifter har gått - og går - konkurs. Snart kan de kjøpe opp konkursbo, og dermed bli enda rikere og få enda mer makt. Mange av dem sier at de små og mellomstore bedriftene BØR gå konkurs, fordi de ikke vil klare kravene til det grønne skiftet.

I følge boken som Schwab utga i juni 2020, er denne gjengen pådrivere for langt mer utstrakt samarbeid mellom privat næringsliv (som består av de som ikke går konkurs under den langstrakte pandemien) og de enkelte statene i verden.

De selv, kalles også filantroper. Det er fordi de er velgjørere som organiserer alle gode tiltak på jorden. De har på en måte patent på godheten. Derfor har de sugerør i statskassene, og får penger som de deler videre - og tar selv. Dette gjelder også vaksiner, men mye annet.

Inne på sine egne hjemmesider (WEF), snakker de om godhet, tåleranse og rettferdighet hele tiden. Alt handler om det. Det er kanskje derfor de får så mye penger at de aldri kan gå konkurs. Rettferdighet selger. Godhet også. Det er et gammelt knep.

Så må vi ikke glemme likhet. Men som med grisene på «Animal Farm» (Orwell), er noen likere enn andre.

De har jo tross alt bevist at de har klart å bli verdens rikeste. Så godhet har de forstått.

De sier at denne pandemien kan brukes til å restrukturere verden til et bedre sted med mer rettferdighet. Et slagord er: «You will own nothing and you wil be happy». Denne restruktureringen skal gi et grønt skifte. Den kalles Agenda 21, Agenda 2030, The Great Reset, The New World Order, og mye annet.

Vi skal få leie det vi behøver…av dem. De skal eie. Ikke vi.

Mange tenker at: «Hva hvis de ikke lenger ønsker at vi skal få leie noe av dem lenger. For eksempel fordi man er motstander av det nye globalistiske verdensregimet?»

Vi kan ikke vite med sikkerhet. Men siden de er helt rabiate pådrivere av det digitale passet, tror jeg at de som skal kanselleres, og ikke passer inn i den nye verdensorden, ikke vil få grønt lys på passer-seddelen fra Davos.

Da blir det ikke lenger så mye å finne på. Antageligvis kan man heller ikke jobbe, eller motta borgerlønn. De vil ha mer roboter og borgerlønn til de som mister arbeidet.

Egentlig er det slik flere steder allerede nå - at man ikke kan jobbe og få mat på bordet, uten grønt lys fra «de snille filantropene».

Borgerlønn er noe man vil få uten å arbeide, men til gjengjeld må man ta «dosen» med medisiner som de til enhver tid mener vi behøver.

Det kunne vært spennende å sett hva de putter i multidosen når passet er endelig etablert og akseptert, men jeg vil ikke ta sjansen på å finne det ut.

Den gode nyheten er at det gode har en tendens til å seire til slutt. Motstanden er enorm nå. Mye begynner å avsløres i Norge, og enda mer i land hvor de ikke er så redde for å si hva de mener. Les om folkereisningen i Canada mot koronadiktaturet her (2). Den har blitt kolosal.

Husk at det finnes noe som heter sivil ulydighet. Våre myndigheter har vist gang på gang at de er kriminelle, og da er det vi selv som må være de voksne. Gå uten maske. Boikott bedrifter som skiller mellom vaksinerte og uvaksinerte. Mobiliser og gå ut i gatene slik som i andre land. Finn sammen i nettverk, og stå samlet.

Viktigst av alt er kanskje å huske at det ikke er naboen, kolleger, eller familien som er din fiende. Det er våre myndigheter. Stå sammen. Da går det bra.

Sylvi Merete Henriksen

I dag har jeg stått frem i kommunestyret her jeg bor under ordet fritt. Sitter som vara, tilfeldigvis innkaldt i dag.

Jeg sa at jeg oppfordrer alle til å sette seg inn i høringsnotatet regjeringen nå har ute med svarfrist 4 mars. Og før jeg stiller spørsmålet mitt vil jeg gjerne få lese noen få punkter fra den.

Se side 10 i høringen.

ALLE VAKSINER blir pliktige!!

De som ikke tar alle skal GJERDES INN i egne områder!!

De får ikke gå i barnehage, på skole, reise kolkektivt, gå på møter eller delta i sosialt samvær med andre!!

Se side 11 og 12.

Passet BRYTER med menneskerettighetene så de må OPPHEVE dem for å innføre passet!!!!

Se side 12-23

Brudd på Norske lover! Åtte ulike norske lover må oppheves/brytes for å ta i bruk vaksinepass!

Side 36

De som ikke KAN eller vil ta vaksinen kan NEKTES ADGANG TIL JOBB, og arbeidgiver kan slutte å betale ut lønn!!

Side 39

FORSKJELLSBEHANDLING skal være greit hvis tjenesten er frivillig!

Altså ALT man FRIVILLIG kan foreta seg blir FORBUDT om du ikke har tatt den nyeste boosteren. Kino, restaurant etc. Passet er KUN gyldig om du har den aller nyeste av den/de vaksinene.

Nå begynte ordfører å kakke i bordet til meg og ba om avslutning og spørsmål..

Ja, sa jeg, "hva har kommunen tenkt å gjøre med dette, hvordan kommer ledelsen til å SIKRE INNBYGGERNE at vi ikke hopper hodestups tilbake til den tiden da forskjellsbehandling av våre innbyggere var allmenn akseptert. Forskjellsbehandling baset på medisinsk bakgrunn er ikke greit sa jeg, og gikk ned av talerstolen.

(Kommunen jeg bor i gjorde stor urett mot samer i forrige århundre, og selv ordføreren har mye fokus på å bøte på det som den gang var..)

Svaret jeg fikk var likevel fullstendig intetsigende, - de har ikke tenkt å gjøre noen tiltak eller noe i den dur...

Nå dirrer det i hele kroppen. Jeg vil hyle og gråte...

Der er krevende å fronte mindretallets syn..

Den ene kommunestyrerepresentanten sendte meg mld og ba om link til høringsnotatet, så av de 16 der i dag, kaaaaanskje én leser og ser.., og det er i tilfelle positivt.

Ønsker dere alle en fin dag, og sender hver og en av dere flotte rettferdighetsforkjempere som står i dette en varm og god klem.

Kopiert

Tusen takk, Tone

En svensk studie som ble publisert på fredag viser at de små gen-sekvensenene som - i form av mRNA - skal få celler i kroppen til å lage sin egen vaksine, faktisk kan gå inn i menneskets DNA (1). VIDEO

Det er laboratorieforsøk som viser at dette skjer i leverceller.

Man visste fra før at mRNA - som bare er budbringer til ribosomene - kan gå i revers - tilbake til DNAet - såkalt revers transkripsjon - hvis man har tilstedeværelse av et naturlig enzym som heter revers transkriptase («line 1» i dette tilfellet).

Studien fant:

- At nivået med revers transkriptase økte ved eksponering av vaksinen.

- At reverse transkripsjon skjer.

- Dette skjedde innen 6 timer.

- Disse (lever)-cellene viser utrykk for spikeprotein på overflaten.

- Det at spikeproteiner vises på overflaten av levercellene gjør at immunsystemet kan gjenkjenne egne celler som «fiende» og angripe dem. (Autoimmunt angrep).

Noen av bekymringene til de svenske forskerne er såkalt «genomic toxicity» (de nye (permanente)genene kan være toksiske for resten av cellekjernen). Dette kan igjen føre til kreft.

De er bekymret for at det samme skjer i morkaken, og ikke bare i leveren. (Dette kan kanskje forklare noe av den enorme økningen i spontanaborter etter vaksinering).

De er også bekymret for at endringen blir del av det menneskelige genom i fremtiden. Dette behøves det mer forskning på sier de.

De poengterer også at andre studier har vist autoimmun hepatitt (leversykdom) etter mRNA-vaksinen, og diskuterer om denne bivirkningen kan skyldes det de selv har funnet i den nye studien.

Noen spørsmål melder seg.

Hvorfor har Pfizer designet mRNA-injeksjonen slik at den øker nivået av et enzym som kan føre til at gen-sekvensen går permanent inn i det menneskelige genom?

Hvorfor har de holdt dette hemmelig?

Hvorfor stoler vi på Pfizer når vi vet at de fra før er kriminelle, og i tillegg holder ingrediensene hemmelige for vitenskapen?

Jonas Gahr Støre sier at vaksinepasset - som skal tvinge folk i kne for en psykopatisk medisinbransje, samt resten av ondskapens oligarki - er satt på vent INNTIL VIDERE.

Han sier ikke at han skal sørge for at det digitale passe blir kassert en gang for alle. Vi skal bare vente litt.

Dobbelklikk her for å legge til din egen tekst.

Dobbelklikk her for å legge til din egen tekst.

Dobbelklikk her for å legge til din egen tekst.

Dobbelklikk her for å legge til din egen tekst.

Svein Gustav Wilhelmsen

Alle som har slått seg til ro med at koronapass ikke blir innført, sover i timen.

Norges helseminister, Ingvild Kjerkol, uttalte på tirsdagens pressekonferanse (01.02.22) at myndighetene nå jobber med å legge til rette for "omfattende bruk av koronasertifikat". Dette betyr i klartekst at myndighetene har satt i sving et kobbel dyktige jurister og fagmyndigheter, som nå jobber iherdig med ett eneste formål: Å forandre lovverket og legge til rette for innføring av koronapass i Norge. Det er altså betydelige ressurser som investeres i dette sinnsyke prosjektet. Myndighetene har ikke tenkt å tape.

Følgene av koronapass er mange og kompliserte, men dypest sett: Innføring av koronapass vil knuse fundamentene av hva vi som enkeltindivider kan sies å være i relasjon til natur, medmennesker, samfunn, stat og myndigheter. Disse fundamentene har vokst seg solide gjennom våre forfedres mange kamper mot styresmakters stadige undertrykking og overgrep. Innføring av koronapass vil være en utilgivelig hån overfor alle forfedre som opp igjennom historien har måttet kjempe mot tyranniet.

Ved å innføre koronapass vil samfunnet slik vi kjenner det fra før smittevernstatens terrorvelde neppe komme tilbake, i hvert fall ikke i vår levetid. Fortsatt lever vi med regler og sikkerhetsprosedyrer som direkte følger av 11. september 2001, mer enn 20 år etter. Når tiltak og prosedyrer først settes inn så har regimet kommet for å bli. Regimet blir vår "nye normal".

Ved å innføre koronapass i Norge, så tvinges vi å overgi all vår frihet og alle våre rettigheter til myndigheter og styresmakter, som fra Brüssel kan bestemme at vi må injiseres for å kunne gå på jobben, skolen, kaféen, matbutikken eller treningsstudioet – eller i det hele tatt for å omgås våre egne. Friheten vi har tatt for gitt siden vi kom til verden vil forsvinne i ett gigantisk jafs. Denne friheten kommer ikke tilbake.

Argumentene mot koronapass er utallige. Argumentene for koronapass er ingen. Ethvert argument som presenteres til fordel for innføring av koronapass kan tilbakevises med vitenskap, logikk og grunnleggende idéer om frihet og menneskerettigheter. Likevel fortsetter myndighetene å insistere på å ville innskrenke vår frihet og forvandle hver eneste av oss til kveg. Dette skal vi ikke la skje!

Det er ingenting ved den usynlige trusselen som i over to år har sirkulert rundt oss som tilsier at koronapass er proporsjonalt med trusselen. Det vi ser er opportunister som vil bruke hendelsen til å krisemaksimere og innføre permanente kontrolltiltak over hodene på oss. Norge er ikke en uskyldig utpost i en komplisert verden, men et land som for lengst er underlagt hegemoniske krefter, som ustanselig søker å innskrenke vår frihet og ta kontroll over nær sagt alt vi foretar oss.

Skal vi la oss diktere som kveg av disse tyrannene? Hvilket samfunn skal vi overlate til framtidige generasjoner?

Dette er vår tids verdenskrig. Vi har avansert fra skyttergraver til teknologisk og psykologisk krigføring, hvor propagandaen dikterer folks tanker og følelser. Denne krigen er en foreløpig kulminasjon av noe som har ligget i emning siden inngangen til dette årtusenet. Det er en krig mot institusjonenes byråkrati og dens moderne slaveri. Tiden er her nå for å stå opp mot tyranni fordekt som velgjørenhet. Vi er født frie mennesker og vi skal dø som frie mennesker!

Jørgen Heier

Det er nå det gjelder. Jeg har sendt følgende høringssvar til departementet, og oppfordrer alle til å gjøre noe tilsvarende:

Det vises til høringsnotat av 28.1.2022 om EU-Kommisjonens forslag av 14. desember 2021 til endringer i Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/399 om bevegelsen av personer over grenser (grenseforordningen), regjeringens beslutning av 9.2.2022 om at det nasjonale koronasertifikatet skal ha samme gyldighetskriterier som EU-sertifikatet, og høringsnotat av 11.2.2022 om å forlenge virketiden for de midlertidige bestemmelsene om koronasertifikat. Summen av dette vil etablere muligheten for et kontrollregime en demokratisk rettsstat ikke burde være bekjent av. Regjeringens forslag om koronasertifikat nå, når pandemien for alle praktiske formål er over, fremstår fullstendig malplassert.

Forslaget til endring i grenseforordningen medfører at bruk av koronasertifikat (i kombinasjon med elektronisk overvåking) ikke blir å anse som grensekontroll, hvilket vanskelig kan anses som noe annet enn en tilsnikelse, gitt at fri flyt av mennesker ellers skulle være en sentral frihet innen Schengenområdet.

Regjeringens beslutning om å harmonisere det nasjonale koronasertifikatet med EUs gyldighetskriterier medfører at en stor gruppe av den voksne befolkningen i Norge ikke kvalifiserer til koronasertifikat basert på vaksinestatus, hvilket er problematisk idet regjeringen synes å gå inn for en «2G»-løsning, dvs. at man ikke gir anledning til å få koronasertifikat basert på negativ test.

Forslaget om å «forlenge» virketiden for bestemmelsene om koronasertifikat, samt å presentere lovforslaget som en «presisering» av ordlyden i smittevernloven § 4A-2, fremstår også som en tilsnikelse idet forslagene som nå fremmes, legger til rette for generell bruk av koronasertifikat som virkemiddel, nettopp slik man mente at tidligere ordlyd ikke gav hjemmel for.

Vurderingene i høringsnotatet av 11.2.2022 av koronasertifikatet opp mot menneskerettigheter og grunnlovsvern synes lettvinne og preget av et ønske om å begrunne et forhåndsbestemt resultat heller enn kritisk vurdering av hvorvidt et regime for segregering og kontroll er forenelige med gjeldende rettslige prinsipper. De typesituasjoner som beskrives som mulige bruksområder, representer dessuten en dystopisk fremtid der departementets betraktninger går George Orwells bøker en høy gang.

Når man leser de faglige grunnlagene departementet har innhentet fra Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet, springer det en i øynene at:

• Det er de politiske myndighetene som synes å be fagmyndighetene begrunne ønsket politikk, snarere enn at man lytter til faglige råd.

• Helsedirektoratets uttalelse om at koronasertifikatet kan ha smittevernfaglige effekter, fremstår som et ubegrunnet postulat.

• Folkehelseinstituttet anbefaler ikke koronasertifikat, og problematiserer at dette i den tenkte utforming ikke harmonerer med de vaksinasjonsanbefalingene som er gitt i Norge, slik at en stor gruppe mennesker vil kunne komme til å vaksinere seg av andre enn medisinske årsaker.

For både EUs og regjeringens ønskede koronasertifikat er anvendelsesområdet for barn noe uklart. Om man imidlertid bare tar utgangspunkt i den voksne delen av befolkningen (dvs. de over 18) er det verdt å huske på at Folkehelseinstituttet IKKE har anbefalt en 3. dose for aldersgruppen 18-44. For ca. 1 900 000 personer har altså Folkehelseinstituttet gitt et annet vaksinasjonsråd enn det som gir gyldig koronasertifikat ut over 270 dager etter dose 2. I Folkehelseinstituttets siste ukerapport (uke 5), fremgår det i tabell 23 at en del i aldersgruppen 18-44 har tatt 3. dose på frivillig basis, men det er altså i skrivende stund drøye 1 100 000 personer i denne aldersgruppen som til tross for å Folkehelseinstituttets anbefaling i ryggen, ikke vil opprettholde sitt koronasertifikat om de ikke vaksinerer seg videre. Det er også nærmere 500 000 eldre voksne som med grunnlag i internasjonale menneskerettigheter, grunnloven og pasientrettighetsloven § 4-1 har tatt et rettmessig valg om å ikke vaksinere seg i henhold til det foreslåtte koronasertifikatets gyldighetskriterier. Det er altså ca. 1 600 000 voksne nordmenn som på legitimt grunnlag har tatt et vaksinevalg som medfører en risiko for å bli stilt på siden av samfunnet dersom regjeringens forslag blir vedtatt.

Departementet, Regjeringen og Stortinget forutsettes å ha registrert at det er omfattende og tiltagende protester fra befolkningene i Canada, Australia, New Zealand og Europa. Myndighetene i den presumptivt siviliserte delen av verden er nå i fullstendig utakt med sine velgere. Dette burde ikke være mulig i moderne demokratier. Norge har nå en gyllen mulighet til å gå foran som en demokratisk rettsstat verdig, ved å beslutte det som er rett. Pandemien og koronasertifikatet bør nå skrinlegges én gang for alle.

Free Website Hit Counter
Free website hit counter