MEDIA  & OPERASJON MOCKINGBIRD

MEDIEFORBRYTELSER AVSLØRES – HVORDAN NYHETSMEDIER ALLTID LYVER FOR MENNESKEHETEN. Lekkede opptak og varslerbekjennelser avslører hvordan kriminelle medier, korrupte forskere og onde regjeringer strategisk planlegger å lure publikum. Et must for hele verden. VIDEO


HVORDAN AMERIKANSK JOURNALISTIKK BLE ET TALERØR FOR DEN DYPE STATEN. Etterretningsmiljøet bruker media til å manipulere det amerikanske folket og presse valgte politikere. 24.05.21


OPERASJON MOCKINGBIRD. CIA's PROGRAM FOR Å KONTROLLERE OPINIONEN GJENNOM MEDIA. Ideen om en stor organisasjon som kontrollerer enkeltpersoners sinn og tanker, presser dem mot en bestemt ideologi og visse livsvalg kan virke som science fiction, eller som en absurd konspirasjon som finnes i bøker og filmer. For noen er det imidlertid absolutt ikke et nytt overraskende funn at selskaper, organisasjoner og politikere manipulerer opinionen for å passe til visse agendaer. Disse er i sin tur manipulert av enda større og kraftigere organisasjoner, som regjeringen selv.

CIA's kontroll og manipulering av siviles sinn er ikke fiksjon. Det er en konspirasjon som viste seg å være sann på 1970 tallet i USA.


INSIDE OPERATION MOCKINGBIRD. CIAs PLAN OM Å INFILTRERE MEDIA. Operation Mockingbird var et påstått CIA-prosjekt som rekrutterte journalister til å skrive falske historier som fremmet regjeringens ideer mens de avviste kommunistiske. 21.01.22


OPERASJON MOCKINGBIRD. CIAS HISTORIE MED MEDIEMANIPULASJON.  Operation Mockingbird var et CIA program som vervet mer enn 400 amerikanske journalister, så vel som journalister over hele verden, for å manipulere opinionen ved å spre propaganda eller det vi kaller det i dag, falske nyheter. I en tid med falske nyheter og avsløringer av Facebook som deler brukerinformasjon til eksterne kilder i et tilsynelatende forsøk på å påvirke velgerne til valg, er sannheten av det vi ser i media mer avgjørende enn noen gang. 10.04.18

 

Free Website Hit Counter
Free website hit counter