DIGITAL ID / Vaksinasjonspass - Konsekvensene

KLIKK PÅ TEKSTENE FOR MER


Høringsnotat - forlengelse av reglene om koronasertifikat. 11.02.2022 Helse- og omsorgsdepartementet foreslår i dette høringsnotatet å forlenge virketiden for de midlertidige bestemmelsene om koronasertifikat i lov 5. august 1994 nr. 55 om vern mot smittsomme sykdommer (smittevernloven) kapittel 4A til 30. juni 2023. Departementet foreslår også en justering av ordlyden i den midlertidige forskriftshjemmelen for regler om koronasertifikat § 4A-2 andre ledd. Endringen skal presisere forholdet mellom § 4A-2 og lovens regler om smitteverntiltak, ved å tydeliggjøre skillet mellom avgrensning av smitteverntiltak og bruk av koronasertifikat som dokumentasjon. Høringsfrist: 04.03.2022


Med innføringen av et digitalt "Vaksinepass" underlagt The New World Order's Social Credit System vil du bli konstant overvåket og dine tilmålte rettigheter vil bli målt i poeng. Friheten din som selvstendig og fritt menneske vil være helt avhengig av hva en liten Elite mener du er verdt. Vil du det for dine barn ? Er det din tause støtte du vil bli husket for ? Om ikke, så send inn svar på høringsnotatet. Det holder å svare med NEI. DETTE AKSEPTERER JEG IKKE.


WHO vil ha totalitær kontroll over din helse. Verdens Helseorganisasjon (WHO) forbereder nå en internasjonal pandemigrunnlov som skal erstatte dagens norske Grunnlov. Hensikten er å utarbeide en felles beredskapsplan og strategi for WHOs 194 medlemsland når en ny pandemi oppstår. Det er WHO selv om bestemmer hva som skal defineres som en pandemi. 


WHO making moves on international vaccine 'passport'. The World Health Organization will convene member states and leaders of Covid-19 immunization credential technology groups to recognize different vaccine certificates across nations and regions, a top Vaccination Credential Initiative official told POLITICO’s Ben Leonard.


Vaksinetvang truer menneskeverdet. «Vaksineskeptikerne» blir mistenkeliggjort og til dels hetset. Nå som risikogruppene er vaksinert, og 90% av befolkningen har latt seg vaksinere, burde det være akseptabelt at et lite mindretall ikke ønsker vaksine.


EU-agenten Jonas Gahr Støre innfører apartheid, tvangsvaksinering og oppsigelser. Det er nesten så man ikke tror det er mulig men den som sover i timen nå vil snart våkne opp i det mest ekstreme totalitære regime Norge noen sinne har sett. Så alvorlig er det!


Historisk høring med kort svarfrist: ja eller nei til totalitært styre


Dr. med. Torkel Snellingen: – Når jeg ser på effektanalyser av disse produktene, så kan jeg ikke kalle dem vaksiner. At unge får så alvorlige bivirkninger er totalt uakseptabelt, stopp dette nå!


Dr. Charles Hoffe, Family Physician in British Columbia. Har praktisert i 28 år med en liten landsens praksis med 2000 mennesker og er skrekkslagen over hva "vaksinene" har gjort med hans pasienter. Han er blitt truet, straffet og forfulgt av vaksineinteressenter og myndigheter for sin forbrytelse som kun er å være vaksinerealist. Og han ble sparket fra stillingen for å opplyse om naturlig immunitet. VIDEOEN gir et sterkt vitnesbyrd om hva som nå skjer. Akkurat nå. Over hele den vestlige verden.


Viktig høring om coronapass! Alle restriksjoner og de fleste tiltak har nå blitt lettet på. Men tro ikke at kampen for frihet og et normalt liv er over av den grunn. 


Nytt coronapass – «fullvaksinerte» kan miste jobben, barn kan tvangsvaksineres. De som tror at pandemien er over nå er rett og slett ekstremt naive. Myndighetene SKAL innføre coronapass, eller rettere sagt et lydighetspass, og det hjelper ikke om du har tatt 3 vaksiner, for de vaksinene du har tatt og gyldigheten av dem er tidsbegrenset, slik at du hele tiden må ta nye uprøvde og eksperimentelle vaksiner for at du skal være fullvaksinert. Dvs at hvis man ikke har tatt ei boosterdose da er man å regne som uvaksinert.

 

Tror du "Koronapasset" blir annerledes enn i Italia og Litauen tar du grusomt feil.


Hvis du er mot forslaget om å forlenge tiltakene og koronapass.Her er et eksempel på høringssvar.


Norsk koronasertifikat i dag – apartheid i morgen. Forslaget, som er lagt frem av regjeringen ved Helse- og Sosial departementet gjør oss skremt, eitrende forbannet og vantro. Dette er tiltak som ikke har noe å gjøre i et fritt og demokratisk land som Norge.


Høringsnotat om forlengelse av koronasertifikat med skremmende detaljer. Tvangsvaksinering. Tvungen isolasjon. Krav om vaksinasjon for små barn. Smittevern foran menneskerettigheter. Vaksinepass i utelivet. Uvaksinerte kan fratas lønn og få sparken.


Koronasertifikat – nei takk! - Partiet De Kristne


5 friheter koronasertifikatet tar fra deg. Uansett hvor effektivt koronasertifikatet er, vil det være et svært inngripende tiltak i vanlige folks liv. Mange blir nå diskriminert på grunn av private helsevalg som de har gjort av forskjellige årsaker, og for sin egen del. Koronasertifikatet kan true den friheten vi tar for gitt.


Høringssvar om koronapass – åpent brev til Regjeringen og Stortinget. Regjeringen utreder koronapass. Noen konsekvenser dersom det blir innført: Tvangsvaksinering. Isolering. Du kan miste jobben. Også du som ikke tar boostere.


Høringssvar om koronasertifikat til Regjeringen og Stortinget. Regjeringen utreder koronasertifikat. Mulige konsekvenser dersom det blir innført. Tvangsvaksinering. Isolering. Du kan miste jobben. Også du som ikke tar boostere.

Jørgen Heier, advokat.


Støre-regjeringen forsøker nå å tvinge vaksine og koronasertifikat på befolkningen — vil nordmenn sette ned foten? Jeg beklager hvis dette skulle ødelegge feiringa til alle dere som nå er sjeleglade over at koronarestriksjonene har blitt (nesten) opphevet. Opphevingen er trolig bare en puslebrikke i dette store psykologiske spillet som har til hensikt å innføre koronasertifikat og få flest mulig av oss vaksinert. Her er det viktig å vite at restriksjonene vi allerede har vært gjennom representerer brudd på norsk grunnlov. Slå den: vi har en regjering som ikke tar hensyn til de aller mest grunnleggende lover, og det betyr at forbrytere nå leder landet!


TIL DERE SOM FORTSATT IKKE HAR SKJØNT KONSEKVENSENE AV KORONAPASSET


Hvorfor vil World Economic Forum tvinge gjennom vaksinepassene? Sjefredaktør Pål Steigan om hvorfor vil World Economic Forum tvinge gjennom vaksinepassene, og hvilken rolle Støre, Solberg og Stoltenberg fyller.


ALT HANDLER OM PASSET NÅ. Her er vises en samling av gode Facebook-innlegg og høringssvar.


1,6 millioner nordmenn kan bli utestengt. Norge har en gyllen mulighet til å gå foran som en demokratisk rettstat, ved å skrinlegge både pandemi og koronasertifikat én gang for alle. 1,6 millioner nordmenn risikerer å bli stilt på siden av samfunnet ved lovforslagene, skriver artikkelforfatteren i sitt «doble» høringssvar. Av adv.Jørgen Heier


Freedom Convoy Truth by Dr. Daniel Nagase "Taxation Slavery". Et skremmende Scenario som skjer akkurat nå. DETTE ER DEN FORFERDELIGE SANNHETEN.


ID2020 og partnere lanserer program for å gi digital ID med vaksiner


The Conspiracy of the Elite against the rest of us. Yes, there is a conspiracy. It is a conspiracy of the elite against the rest of us. It has been in operation for years.


JEG ER BLITT LURT!


All Member States of the WHO European Region are committed to protecting their populations from vaccine-preventable diseases. The European Vaccine Action Plan 2015-2020 translates this commitment into a set of goals and short-term targets to be achieved by every country over the coming 5 years.


Noen spørsmål om koronahysteriet


Bråttom med EU:s eID-plånbok. EU-kommissionen har föreslagit att en e-identitetsplånbok införs som ett obligatorium i unionen 06.02.2022


EU-förslag om digitala plånböcker. En digital plånbok kan i framtiden göra det möjligt att visa upp körkort eller utbildningsmeriter digitalt inom hela EU. Det är visionen i det förslag som EU-kommissionen lagt om digital plånbok. DIGG har analyserat EU-kommissionens förslag i en rapport till regeringen.


Digital plånbok. Användare av digitala plånböcker ska kunna dela med sig av information om vem de är och vad de får göra, exempelvis ska de kunna visa upp sin ålder, sina utbildningsmeriter eller sitt digitala körkort.


Koronasertifikatet er ingen gylden middelvei.  16.01.2022


Covidkultens siste dager. Mange signaler fra verden rundt tyder nå på at "narrativet" mht. Covid er i ferd med å falle sammen. I det lange løp er det umulig skjule sannheten med løgner. Det er nå for mange som vet. Og de er umulig å stoppe.


DEBATT: ”Diskriminering genom vaccinationsbevis – vad kan vi lära oss från Balkan?”


Propagandaen for å demonisere de uvaksinerte får fart og blir styrt av bedrifts- og statlige medier, regjerings- og næringslivsledere, helsemyndigheter og skrikende fanatikere på sosiale medier. Snart vil vi gå under presset for å motta vaksinen. Hvis vi ikke gjør det, vil vi bli behandlet av samfunnet som et virus som er mye verre enn plaketten. Samfunnet vil ikke tillate deg å gå ut av hjemmet ditt. Kommentarer: Hvorfor faller tilsynelatende friske mennesker plutselig om og dør, etter at de har fått vaksinen?


Kjetil Tveit. ALT HANDLER OM PASSET NÅ. 03.01.2022


I 2014 startet WHO sin plan om helsepass, den skulle gjennomføres uansett kostnad. Ingen tvil om at WHO, allerede i 2014, hadde store planer om tvunget helsepass for alle innbyggerne i Europa. Dette helse-passet til WHO skulle gjøre det mulig å åvervåke og kontrollere alle de uvaksinerte til en hver tid. I dette helsepasset var det ingen tanker om ulovlig overvåkning eller at det skulle være rom for et fritt helsevalg. Andre demokratiske rettigheter ble heller ikke tatt hensyn til. I deres egen video fremføres et budskap om vaksiner med deres fantastiske resultater, og at den virkningen tydeligvis er den eneste veien til helbredelse.


Coronavirus: Commission proposes to extend the EU Digital COVID Certificate by one year. EU-kommisjonen begynner å vakle....


Simon Friis Larsen, KRF politiker forteller bl.a hvorfor vaksine pass er en dårlig ide.


Tvangsvaksinasjon i Norge. Hva sier de politiske partiene.KOSTNADER OG KONSEKVENSER:


Doc-TV LIVE 03.02.2022 Makten tviholder på løgner som rakner. Studien fra Johns Hopkins-universitetet som viser at menneskelig kostbare korona­nedstengninger ikke reddet mange liv, burde ha vært førsteside­stoff verden rundt. Men sannheten er farlig for makten som lever på løgner. Det gjelder skikkelser som Anthony Fauci, som påberoper seg vitenskapelig ufeilbarlighet, men også medier som har løpt hans ærend.


Så mye har pandemien kostet. Enorme kostnader, underskudd i statsbudsjettet og advarsel til fremtidige generasjoner. 24.01.2022


Norad: Pandemien har sendt ekstrem fattigdom til værs. 24.01.2022


Tall fra IMF viser at lockdownpolitikken har vært en katastrofe uten sidestykke for ungdommen

STATEMENTS - FORSKER / LEGEOPPROP - ANMELDELSER

KLIKK PÅ TEKSTENE FOR MER


Press conference EUROPAPARLAMANTET18.02.2022 – Ursula von der Leyen's immediate resignation demanded by freedom-fighting MEPs. Freedom loving MEPs demanded the immediate resignation of European Commission President Ursula von der Leyen who failed to disclose communication with the CEO of Pfizer. They also called for an ending of imposition of EU's Digital Covid Certificate which is useless, unnecessary and discriminatory. One MEP also called for a compensation fund for the COVID vaccine injured and they all ended with a rising encouragement to the freedom loving truckers of Canada.


Great Barrington Declaration. Som infeksjonsepidemiologer og folkehelseforskere har vi alvorlige bekymringer for de skadelige fysiske og mentale helseeffektene av de rådende covid-19-retningslinjene, og anbefaler en tilnærming vi kaller Fokusert beskyttelse.


BEGØRELSE TIL URSULA VON DER LEYEN. Ingen obligatorisk vaksinasjon i Europa! SIGNERING.


57 Top Scientists and Doctors Release Shocking Study on COVID Vaccines and Demand Immediate Stop to All Vaccinations


Proof that the pandemic was planned with a purpose. A group of over 500 medical doctors in Germany called "Doctors for Information" made a shocking statement during a national press conference.


Strong and clear statement made by Professor Christian Perronne. "We have disregarded the science". On January 12, 2022, Prof. Christian Perronne participated in the public debates at the Parliamentary Hearing in Luxemburg. He called to suspend these experiment products that are not vaccines. We have disregarded the science and infringed our rights. The biggest scandal of this epidemic is that we have been made to believe these are vaccines. They are not vaccines at all. Those in the parliament who voted for an experiment product mandate can be personally prosecuted in an international court.


Over tusen vitenskapelige studier beviser at covid-19-vaksinene er farlige, og alle som driver denne agendaen begår straffbare forbrytelser med grov uredelighet i offentlige embeter.05.01.2022


Thomas Renz, the attorney for America’s Frontline Doctors, joined Wendy today. Hear what he has to say about the military whistleblowers and their mind-blowing stats that will leave you speechless.


Mener at vaksiner ikke kan være avgjørende for å motvirke alvorlig smitteutbrudd. Vaksinering i Norge er en frivillig sak, og det er etter vårt syn umusikalsk at en kjent advokat setter seg over andres helsevalg, skriver fem advokater i dette innlegget. De er også kritiske til koronasertifikat. 11.01.2022


EN INFORMATIV HENVENDELSE TIL DANMARKS STATSMINISTER FRA FRIHETSBEVEGELSENS FELLESRÅD. Her er en 20 minutter lang redegjørelse fra organisasjonen Frihetsbevegelsens Fellesråd. Denne organisasjonen består av mennesker som motsetter seg vaksinen og vaksinepass. Informasjonen som gis i denne videoen er verdt å lytte til, siden den beskriver den ekstreme korrupsjonen bak det kriminelle vaksine-pushet... Det er selvfølgelig nøyaktig de samme kreftene som styrer den norske regjering og samme prosess her i landet.


Dr. med. Torkel Snellingen: – Når jeg ser på effektanalyser av disse produktene, så kan jeg ikke kalle dem vaksiner. At unge får så alvorlige bivirkninger er totalt uakseptabelt, stopp dette nå!


Dear fellow humans! My name is Thomas Binder. I am a cardiologist and an internist in a private practice in Switzerland, wrote my thesis in immunology and virology, and am a member of ‘Aletheia – Medicine and Science for Proportionality‘ and of ‘Doctors for Covid Ethics’, who both are fighting for the reinstitution of scientificity, also known as reality, of sanity and of humanness.


Etter å ha hørt vitneforklaringene til den tyske koronaundersøkelseskomiteen av tidligere visepresident for Pfizer dr. Mike Yeadon, som har vært vitenskapsmann i 36 år, trekker advokater med Reiner Füllmich den samme konklusjonen: Injeksjonene som normalt kalles Corona-vaksiner er designet for å eksperimentere med menneskeslekten og for å finne ut hvilken dose av et ennå ukjent giftstoff som trengs for å drepe mennesker.


ÅPENT BREV: DØDELIG EKSPERIMENT MED COVID-19-VAKSINEBATCHER FANT I DANMARK! ALL VAKSINASJON MOT COVID-19 BØR STOPPES UMIDDELBART!


1,5 milliarder vaksinerte vil dø. ET GRUSOMT FREMTIDSSCENARIO.


KRAV OM UMIDDELBAR STOPP I VAKSINERINGEN AV BARN OG UNGE. Dersom myndighetene ikke umiddelbart stopper vaksineringen av alle barn under 18 år innen syv – 7 – dager etter å ha mottatt dette påkravet, vil rettslige skritt bli iverksatt mot Regjeringen for å få slutt på vaksineringen av barn og unge, jfr. tvisteloven § 5-2. 14.01.2022


BEGJÆRING OM MIDLERTIDIG FORFØYNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE. Gyldigheten av korona vaksinasjons programmet rettet mot barn og unge. 14.01.2022


Nordisk Covid-erklæring.Vi er blant et raskt voksende verdensomspennende fellesskap av helsepersonell, advokater, akademikere og borgere fra de nordiske landene som har vært dypt bekymret for vår regjeringspolitikk i forhold til SARS-CoV-2 og Covid-19 i våre samfunn. For Signering.


PETITION TO URSULA VON DER LEYEN. No Mandatory Vaccination in Europe!


Läkaruppropet Sverige för skydd av riskgrupper - mot skadliga restiktioner. Ett läkarupprop för att minska restriktioner och förbättra skyddet för riskgrupper. Som läkare och forskare vill vi höja våra röster mot de skadliga restriktioner som pågår i Sverige.


Anklage mod Gates, Boris Johnson, og 14 andre. Den 6. december 2021 anmodes den højeste Internationale Domstol for Kriminalitet (ICC) i Haag, at åbne en retssag på brud af Nürnbergaftalen. 16 individuelle personer står anklaget. 07.01.2022


40 svenske læger, jurister, immunologer og behandlere: Skrot vaccinepasset og afskaf restriktionerne. En gruppe af læger, jurister, forskere og behandlere, råber op mod COVID restriktioner i Sverige og har derfor indsendt et høringssvar til Socialministeriet.


FOR DEN INTERNASJONALE STRAFFEDOMSTOLEN


Anmeldelse av eks- og statsminister, eks- og helseminister på vegne av samtlige barns rettigheter i Norge. Anmeldelse av eks- statsminister Erna Solberg og eks- helseminister Bent Høie som ansvarlige ledelse ved forrige Storting. Anmeldelse av 
Statsminister Jonas Gahr Støre og Helseminister Ingvild Kjerkol som ansvarlige ledere ved någjeldende Storting.


GUARDIANS of Medical Choice. Updates On The LAWSUIT and more.


16,000 Physicians and Scientists Agree Kids Shouldn’t Get COVID Vaccine. the Defender Children Healt Defence


390 tyske leger:Liten nytte og uklar risiko med korona-vaksinene.01.12.2021


Lawyer Anna de Bouisseret Explains Who Will be Held Liable Under The Law.10.01.2022


16,000 Scientists Stand with Dr. Robert Malone, mRNA Architect. 14.01.2022


Stichting Artsen Covid Collectief. En uavhengig, ideell organisasjon av leger og medisinsk fagpersonell, inkludert allmennleger, medisinske spesialister, geriatriske spesialister og samfunns- og helseleger.


VERDENSLEDERE ADVARER MENNESKET. Stop World Control. Menneskehetens ledende stemmer innen vitenskap, helsevesen, juss og journalistikk tar til orde. Lytt til disse menneskehetens helter, som risikerer alt for å informere deg om hva som virkelig skjer i verden i dag.


Forsvar for folkets rettigheter og friheter. Ble opprettet for å utdype spørsmålet om hva som skjer i verden på Covid-19 og alle dets implikasjoner. Dette nettstedet forsøker en vitenskapelig tilnærming basert på fakta eller ord fra forskere, leger eller spesialister om de ulike temaene som påvirker oss rundt denne situasjonen. Det er ikke et spørsmål om å ha rett eller feil, men snarere å få mest mulig informasjon for å ha en mer opplyst og spesielt mer vitenskapelig visjon enn det massemediene presenterer for oss.


IKKE MER STILLHET. Vi vil bli hørt –

OPPROP - KAMPANJER - HJELPEDOKUMENTER

KLIKK PÅ TEKSTENE FOR MER


COVID-19 Tilstand eller SVINDEL. Dokumentet under linken har flere bruksområder:

Som et middel til å beskytte seg mot uønskede tiltak fra hvem det måtte være.

Som et verktøy til å sette seg inn i de lover som kan komme til anvendelse under de
rådende forhold, og et utvalg av de mange medisinske teorier og fakta hentet fra tallrike
ledende fagfolk og kommentatorer.
Som et hjelpemiddel til å kunne føre en saklig og faktabasert diskusjon med de mange
som med nebb og klør forsvarer de totalt unødvendige og ekstremt skadelige tiltakene
som følger av den «spillboken» samtlige nasjoners politiske ledere har fått utlevert.
Vi tror dette dokumentet kan være til nytte for svært mange og ser gjerne at det deles både vidt og bredt, slik at enda flere kan få øynene opp for hva vi står overfor.


VACCINE CONTROL GROUP REGISTRATION


HOWARD'S OPINION. For SigneringHuman Right's and Natural Law.


NEI TIL KORONAPASS. Opprop og signering.


Innbyggerinitiativ. SAMMEN I KJÆRLIGHET. Nei til koronasertifikat i MIN kommune


Robert Kennedy Jr. 24.01.2022 holder historisk tale ved Lincoln Memorial for mars mot vaksinemandater og medisinsk tyranni. VIDEO


Christine Anderson, EU Parliament message to Canada. VIDEO


Nu kommer ett väldigt speciellt avsnitt, och detta tillsammans med läkaren och hjärnforskaren Katarina Gospic. Med sina inte mindre än tre akademiska examina och sina åtta skrivna böcker är hon väl bevandrad i forskarvärlden när vi nu satte oss ner för att diskutera pandemin – och vad som hänt med oss de senaste två åren. Vi pratar om starten på pandemin och det fusk som Pfizer ägnade sig åt för att få ut sitt vaccin. Vi går in på varför man ska vara kritisk även mot forskning, hur regeringar världen över byggt ett narrativ för att öka vaccinationerna och varför det idag är värre att säga att man är anti-vaxxare än att säga vad man röstar på. Dessutom går vi in på biverkningarna det inte pratas om, polariseringens effekter och öppnar upp för att allt kanske inte är så svartvitt som vi faktiskt trott.

Free Website Hit Counter
Free website hit counter